Упис студената ПРИМЉЕНИХ НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ за ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ – ДРУГИ УПИСНИ РОК

Упис студената ПРИМЉЕНИХ НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ за ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ – ДРУГИ УПИСНИ РОК обавиће се 28. oктобра 2022. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-13 часова

 

 За упис треба приложити:

 

 1. Индекс – попунити прву страну (купује се у скриптарници Факултета);
 2. Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа – добија се у Служби;
 3. Две фотографије величине5 x 3.5цм;
 • Доказ о извршеној уплати и то:
 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:
  840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет;
 1. Доказ о уплати трошкова школарине:

Школарина се може уплати у целости – приликом уписа или:

 

а) у 2 (две) једнаке рате према следећој динамици:

 • Прва рата – 68.000,00 динара приликом уписа;
 • Друга рата – 68.000,00 динара – 20. фебруара 2023. године;

б) у 5 (пет) рата према следећој динамици:

 • Прва рата – 36.000,00 динара – приликом уписа;
 • Друга рата – 25.000,00 динара– 20. децембар 2022. године;
 • Трећа рата – 25.000,00 динара– 20. фебруар 2023. године;
 • Четврта рата – 25.000,00 динара– 20. април 2023. године;
 • Пета рата – 25.000,00 динара) – 20. мај 2023. године.

 

Уплата се врши на текући рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 са позивом на број: 742311/ПO51 (овај позив на број важи САМО за уплату прве рате), остале рате уплаћују се на позив на број генерисан у оквиру портала е студент.

 

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ УПИШУ МОРАЈУ ПОПУНИТИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ ЕЛЕКТРОНСКИ – ПРЕКО СВОГ ПОРТАЛА е-студент.
Студенти који се поново уписују подносе молбу за признавање положених испита из претходног уписа.

 

Остале вести из категорије