Клиничка истраживања у медицини

СЕМИНАРИ ИЗ КЛИНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ

1. Семинар предати на испиту уз тест и индекс и пријаву!!!
2. Семинар  написати на 1 страни формата А4 (потписати и написати броj индекса и  групу)
3. Тема за семинар са сајта из фолдера jan 2020.
4. Семинар подразумева дефинисање карактеристика одабране студије (рада било ког по избору 1-11 из 2019) и одговорити на следећа питања ( не преводити цео апстракт):
-⁠ о којој врсти истраживања се ради
-⁠ који је циљ истраживања (примарни, секундарни)
– која група испитаника је одабрана (критеријуми за укљуцивање и критеријуми за искључивање из студије
-⁠ ко чини контролну групу
5. Какав је експериментани дизајн студије
6. Који су закључци студије

ТЕСТ
1. Термин за тест је 21. јануар 2020 у 14.00  часова у Клиници за ендокинологију ( Интерна Б, амфитеатар)
2. Тест траје 20 мин, садржи 20 питања

ФОРМИРАЊЕ ОЦЕНЕ

1. 20 поена  (предавање, семинар, вежбе), сваки потпис по 2 поена
2. 20 поена семинар маx ( 10, 15,20, предат, добар, одличан)
3. 60 поена са теста  (20 питања по 3 поена, положен тест са 33 поена)

53-63  оцена 6;  64-73 оцена 7;  74-83 оцена 8;  84-93 оцена 9;  94-100 оцена

Материјали за преузимање

 

 

 

 

 

Остале вести из категорије