ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ВАНРЕДНОГ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Наставно веће је на седници одржаној 16.9.2022.године а на предлог Деканског колегијума донело следећу:

 

О Д Л У К У

 

  1. Да одобри организовање ванредног октобарског испитног рока у школској 2021/2022. години за полагање једног испита за студенте прве, друге, треће, четврте, пете године студија изузев за студенте који су оверили XII семестар.

 

Испитни рок ће се организовати од 10. до 12.октобра 2022.године.

Последњи дан уписа у наредну школску годину је 13. октобар 2022. године.

 

  1. Студентима који су оверили XII семестар одобрава се организовање ванредног октобарског испитног рока у школској 2021/2022. години за полагање више испита на следећи начин:

 

Испитни рок ће се организовати од 10. до 18. октобра 2022. године.

Пријављивање испита за горе наведени испитни рок обавиће се по распореду Студентске службе.

Студенти који су оверили XII семестар а који пријављују више од једног испита пријављивање испита ће обављати у Студентској служби по распореду Студентске службе.

Начин пријављивања више од једног испита за студенте који су оверили XII семестар ће бити истакнут накнадно.

 

 

Остале вести из категорије