Обавештење за лекаре којима је Медицински факултет  одобрио упис на специјализацију по расписаном Конкурсу у априлу 2022. године (априлски уписни рок шк. 2021/22.)

Преузимање индекса и упута за обављање специјалистичког стажа  почеће од понедељка 16.05.2022. године.

За преузимање индекса потребно је  донети:

доказ о уплати уписнине.

У случају да у време пријаве на Конкурс није предата целокупна документација потребно је доставити допуну односи се на незапослене, запослене на неодређено време и стране држављање (лекарско уверење, доказ да је специјализант здравствено осигуран, дозвола боравка  и сл.).

Индекси се преузимају према приложеном распореду од 9 до 13часова у Служби за последипломску наставу.

 


ИНДЕКСИ СЕ ПРЕУЗИМАЈУ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

 

16.05.2022. или 25.05.2022. индексе преузимају:
општа медицина, интернистичка онкологија, инфектологија и физикална медицина.

17.05.2022. или 26.05.2022. године индексе преузимају:

интерна медицина

18.05.2022. или 27.05.2022. године индексе преузимају:

гинекологија и акушерство,  ОРЛ, и офталмологија.

19.05.2022. или 30.05.2022. године индексе преузимају:

неурологија, психијатрија, дечја психијатрија, медицинска психологија и дерматовенерологија.

20.05.2022. или 31.05.2022. године индексе преузимају:

педијатрија, анестезиологија,реаниматологија и интензивна терапије, клиничка биохемија, клиничка фармакологија и трансфузијска медицина.

23.05.2022. или 01.06.2022. године индексе преузимају:

радијациона онкологија, радиологија, нуклеарна медицина, урологија, ургентна медицина, медицина рада, хигијена, имунологија и патологија.

24.05.2022. или 02.06.2022. године индексе преузимају:

oпшта хирургија, абдоминална хирургија, васкуларна хирургија, грудна хирургија, ортопедија, неурохирургија, пластична и реконструктивна хирургија, максилофацијална хирургија, кардиохирургија, судска медицина, епидемиологија, медицинска микробиологија, социјална медицина, спортска медицина, палијативна медицина и медицинска статистика и информатика.

 

Преузмите: Списак уписаних лекара по гранама 

 

Остале вести из категорије