Семинарски рад за предмет Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело – ДАС/САС

 

СEMИНAРСКИ РAД ЗA ПРEДMET НAПИСATИ, OБJAВИTИ, ПРEЗEНTOВATИ И ВРEНOВATИ НAУЧНO ДEЛO

УВОД У НАУЧНИ РАД – Списак студената по групама

 

 

 

 

Остале вести из категорије