Одлука Деканског колегијума о jануарском испитном року

Универзитет у Београду
Медицински факултет
Број: 11/III-10 /2
Датум: 14.1.2022.год

На основу чл. 109. и 110. Статута Медицинског факултета, Декански колегијум је на on line састанку одржаном 14.01.2022.године, у складу са Одлуком Наставно-научног већа бр. 11/III-10/1 од 11.01.2022.године и уз сагласност представника Студентског парламента, донео следећу

 

ОДЛУКУ

 

  1. Због наглог погоршања епидемиолошке ситуације сви испити у јануарском испитном року на свим акредитованим студијским програмима се померају за термин фебруарског испитног рока.
  2. Специјалистички испити ће се одржати према распореду, осим у случају потврђене болести кандидата или већине чланова испитне комисије.
  3. Испитни спискови и испитне комисије из јануарског рока ће важити за фебруарски рок.
  4. Студентима ће бити омогућена пријава додатних испита за и то само оних које студенти нису већ пријавили за јануарски испитни рок.
  5. Термин фебруарског испитног рока се планира за другу половину марта 2022.године.

 

Образложење:

На Деканском колегијуму одржаном 14.1.2022.године, разматрана је погоршана епидемиолошка ситуација и анализирани су бројеви наставника и сарадника Факултета који су позитивни на Covid 19. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију и очекивану могућност заражавања већег броја студената и наставника и сарадника Факултета у предстојећем јануарском испитном року, предложено је померање рока за термин фебруарског испитног рока.

Специјалистички испити ће се одржавати, уз поштовање свих епидемиолошких мера, због специфичности и претходно усклађених термина испитних комисија и кандидата који имају радне обавезе у здравственим установама из којих су упућени.

Представници Студентског парламента су се сагласили са предложеним померањем испита из епидемиолошких разлога.

 

ДЕКАН
Медицинског факултета

Проф.др Лазар Давидовић с.р .

 

 

 

 

 

Остале вести из категорије