Обавештење за студенте који су конкурисали за кредит, стипендију школске 2021/2022

Обавештење за студенте који су конкурисали за кредит, стипендију школске 2021/2022

 

Ранг  листе студената који су конкурисали за кредит, стипендију истакнут је на огласној табли Медицинског Факултета .

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у конкурсу, студенти треба да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ уз попуњен образац најкасније до 17.12.2021.

ПРИГОВОРИ КОЈИ НИСУ ДОКУМЕНТОВАНИ СМАТАЋЕ СЕ НЕПОТПУНИМ И НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ!

Студенти који су први пут корисници кредита дужни су да донесу:  оверену изјаву жиранта, очитане лк. и  меницу попуњену према упутству  које је истакнуто на огласној табли Медицинског Факултета. Меница  мора бити уредна, неоштећена и правилно попуњена.

Рок за предају меница је 20.01.2022.

 

 

Остале вести из категорије