Обавештење  за лекаре којима је Медицински факултет  одобрио упис на специјализацију по расписаном Конкурсу  у октобру 2021 године (октобарски уписни рок шк. 2021/22)

Преузимање индекса и упута за обављање специјалистичког стажа  почеће од понедељка 22.11.2021. године.

Списак специјализантима којима је Медицински факултету одобрио упис у октобру 2021. године – програм 2011 Б

Списак специјализантима којима је Медицински факултету одобрио упис у октобру 2021. године – програм 2011 Ц


За преузимање индекса потребно је  донети:

у случају да у време пријаве на Конкурс није предата целокупна документација потребно је доставити допуну (лекарско уверење, доказ да је специјализант здравствено осигуран, дозвола боравка  и сл.).
Доказ о уплати уписнине.
Због предвиђених мера превенције и заштите од обољења COVID-19 инфекције изазване вирусом молимо лекаре да  преузимају индексе  по предвиђеном распореду  у времену од 9 до 13.30 часова.

 

ЗА  ЛЕКАРЕ КОЈИ ПОЧИЊУ ОБАВЉАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА ВАН МАТИЧНЕ УСТАНОВЕ НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ИМАЈУ ДОКАЗ О ИМУНИЗАЦИЈИ ОДНОСНО НЕГАТИВАН PCR ТЕСТ НЕ СТАРИЈИ ОД 72 САТА.

ИНДЕКСИ СЕ ПРЕУЗИМАЈУ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

22.11.2021 или 29.11.2021. индексе преузимају:
интерна медицина, интернистичка онкологија, инфектологија

23.11.2021. или 30.11.2021. године индексе преузимају
педијатрија, неурологија, психијатрија, дечја психијатрија, гинекологија и акушерство

24.11.2021. или 01.12.2021. године индексе преузимају
oпшта хирургија, абдоминална хирургија, васкуларна хирургија, ортопедија, неурохирургија, максилофацијална хирургија, анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапије кардиохирургија .дечја хирургија

25.11.2021. или 02.12.2021. године индексе преузимају
општа медицина, ургентна медицина, урологија, ОРЛ, офталмологија, радијациона онкологија, радиологија,

26.11.2021. или 03.12.2021. године индексе преузимају
дерматовенерологија, патологија, физикална медицина, епидемиологија, медицинска микробиологија, медицина рада, клиничка биохемија, клиничка фармакологија, имунологија, спортска медицина, трансфузијска медицина, палијативна медицина, медицинска психологија, медицинска физика

 

 

Остале вести из категорије