Обавештење лекарима који су конкурисали за упис на уже специјализације у октобарском уписном року 2021/2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У ОКТОБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ 2021/2022. ГОДИНЕ

НАСТАВА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У ШК. 2021/2022. ГОДИНИ ПОЧИЊЕ 22.11.2021. ГОДИНЕ СА ПРЕДАВАЊИМА ИЗ ПРЕДМЕТА ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ЗДРАВСТВЕНА ИНФОРМАТИКА.

НАСТАВА ИЗ ОВИХ ПРЕДМЕТА ОДРЖАВА СЕ ОН ЛИНЕ И У ПРИЛОГУ ЈЕ ЛИНК ПРЕКО КОГА СЕ ЛЕКАРИ СА СВОЈОМ ШИФРОМ МОГУ УЛОГОВАТИ ЗА ПРИСТУП ПРЕДАВАЊИМА.

http://statistika.mfub.bg.ac.rs/specijalizacije/uze-specijalizacije/zdravstvena-informatika
http://statistika.mfub.bg.ac.rs/specijalizacije/uze-specijalizacije/zdravstvena-statistika

НА НАВЕДЕНОМ ЛИНКУ НАЛАЗИ СЕ И УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ПРЕДАВАЊИМА ЗА ПРЕДМЕТЕ ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАТИСТИКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФОРМАТИКЕ.У ТОКУ ТРАЈАЊА НАСТАВЕ НАВЕДЕНИХ ПРЕДМЕТА БИЋЕ ВАМ ДОСТАВЉЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДАЉОЈ НАСТАВИ ЗА ГРАНУ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ НА КОЈУ СТЕ ПРИМЉЕНИ.ТЕОРИЈСКА НАСТАВА ЗА СВЕ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОДЛУКОМ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА У ШК. 2021/2022. ГОДИНИ БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНА ОН ЛИНЕ.
ПРАКТИЧНА НАСТАВА – САВЛАДАВАЊЕ ВЕШТИНА ОРГАНИЗОВАЋЕ СЕ УЖИВО УЗ ПРИМЕНУ СВИХ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА (ИМУНИЗАЦИЈА, НЕГАТИВАН ПЦР ТЕСТ )

ЛЕКАРИ КОЈИ СУ АНГАЖОВАНИ У МАТИЧНИМ УСТАНОВАМА ЗБОГ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ, ПОЧЕЊЕ ОБАВЉАЊЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВА КАДА СЕ ЗА ТО СТЕКНУ УСЛОВИ С ТИМ ШТО МОРАЈУ ИСПУНИТИ ПРОГРАМ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У ПУНОМ ОБИМУ КАКО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ.
ЛЕКАРИ КОЈИ НИСУ ДОСТАВИЛИ ФОТОГРАФИЈЕ ЗА УПИС И ОТВАРАЊЕ ИНДЕКСА, МОГУ ДОНЕТИ ПО 2 ФОТОГРАФИЈЕ У СЛУЖБУ ГДЕ ЦЕ ДОБИТИ И ИНДЕКС .

ЛЕКАРИ КОЈИ НИСУ ИЗ БЕОГРАДА МОГУ СВОЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ ДОСТАВИТИ ПУТЕМ ПОШТЕ СА ПОТРЕБНИМ ПОДАЦИМА (Медицински факултет у Београду, Др Суботића бр.8

-⁠Служба за последипломску наставу)

ПРЕУЗИМАЊЕ ПОТПИСАНИХ ИНДЕКСА БИЋЕ МОГУЋЕ ИСКЉУЧИВО УЗ ДОКАЗ О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ ТРОШКОВА НАСТАВЕ , након 10. децембра 2021. године.

Напомена: приступ он лине настави за програм наставе за грану уже специјализације коју сте уписали разликује се од приступа предавањима из предмета Здравствена статистика и Здравствена информатика.

За начин приступа настави гране уже специјализације коју сте уписали бићете накнадно информисани.

Остале вести из категорије