Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2021/22. годину – Први уписни рок

Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2021/22. годину – Први уписни рок

 

ВАЖНО: Због актуелне епидемиолошке ситуације моле се студенти да за све додатне информације и питања НЕ ДОЛАЗЕ у Службу за НИР, већ да се обрате на телефон 011/36 36 334 и 011/ 36 36 338 или електронском поштом:  ana.vukmirica@med.bg.ac.rs  и  sanja.moravcic@med.bg.ac.rs

Предаја докумената вршиће се у Клубу наставникa на другом спрату Деканата (остављањем документације у за то предвиђене кутије) у периоду од 25-29.октобра 2021. године од 10:00 до 13:00 часова.

РАСПОРЕД УПИСА КАНДИДАТА:

 • ПОНЕДЕЉАК, 25.10.2021. ГОД.- ОД БРОЈА 1-40 НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ
 • УТОРАК, 26.10.2021. ГОД.- ОД БРОЈА 41-80 НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ
 • СРЕДА, 27.10.2021. ГОД.- ОД БРОЈА 81120 НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ
 • ЧЕТВРТАК, 28.10.2021. ГОД.- ОД БРОЈА 121-160 НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ
 • ПЕТАК, 29.10.2021. ГОД.- ОД БРОЈА 161-188 НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ

 

За упис треба приложити:

 1. Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)
 2. Две фотографије величине 3.5 x 4.5цм
 3. Један ШВ ОБРАЗАЦ попуњен (преузети са сајта)
 4. Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун број: 840-1139666-89, позив на број: РО100
  (део средстава у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);
 5. Доказ о уплати школарине (уколико установа сноси трошкове студија – одлука установе да сноси трошкове школарине за школску 2021/22. год.)

 

Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ или у 5 рата, и то:

Износ школарине 180.000,оо   (уколико се уплаћује из иностранства – 2500 eur )

 1. рата 36.000,оо  или 500 eur приликом уписа,
  рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.12.2021. године,
  3. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.02.2022. године,
  4. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.04.2022. године,
  5. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.06.2022. године.

 

Школарина за стране држављане износи 4.000,00 eur. по години.

Школарину уплатити:

за динарске уплате на жиро-рачун 840-1139666-89, шифра плаћања за готовинску уплату је 189, а за вирманску 221.

У пољу позив на број обавезно унети 742311/PO 72 D

за девизне уплате контактирати Финансијску службу Медицинског факултета на тел: 011 36 36 331

 

НАПОМИЊЕМО ДА СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ МОРАЈУ ДА СЕ УПИШУ У НАВЕДЕНОМ РОКУ ЈЕР СЕ БАЗА УНИВЕРЗИТЕТА ЗАТВАРА 29.ОКТОБРА И ДА НАКНАДНИ УПИС НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ. 

МОЛЕ СЕ КАНДИДАТИ ДА ДОЂУ У ТАЧНО ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ СЛАЊА ПОДАТАКА УНИВЕРЗИТУ.

 

 

Служба за НИР МФУБ

 

Остале вести из категорије