УПИС У ПОНОВНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШК. 2021/22. ГОДИНЕ

УПИС У ПОНОВНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШК. 2021/22. ГОДИНЕ

Обавиће се по следећем распореду:

 1. октобра – прва и четврта година
 2. октобра – друга и пета година студија
 3. октобра – трећа и четврта година студија
 4. октобра – прва и пета година студија
 5. октобра – друга и трећа година студија

Крајњи рок за упис поновне године студија је  5. новембар 2021. године

Студенти за упис предају индекс и потребну документацију у означене  кутије.

Кутије  се налазе  у холу испред Студентске службе.

Дан након уписа студенти преузимају индекс  из означених кутија у холу испред Студентске службе после 13,00 часова.

Студент  на упис доноси:

 • Индекс
 • Студент који први пут уписује обнову године мора у индексу да има све потребне потписе за оверу семестра.
 • попуњен семестрални лист за зимски и летњи семестар шк. 2020/21 (купује се у скриптарници Факултета).
 • попуњена  два ШВ- 20 образца (преузети ШВ – 21 ОБРАЗАЦ или узети на Факултету)
 • два примерка уговора о студијама узимају се у холу испред Студентске службе.
 • Студенти  плаћају школарину у износу 31.600,00 динара на рачун факултета број 840-1139666-89 са позивом на број 742121- ПС02- број индекса
 • уколико се школарина уплаћује на рате динамика уплате је следећа:
 • I рата у износу од 16.600,00 динара уплаћује се приликом уписа
 • II рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се  до 15.2.2022.

Студенти су у обавези да преко свог е- студента провере свој упис и уколико нису уписани да се јаве свом референту у Студентској служби.

Остале вести из категорије