Двосеместрална настава ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

Ради упознавања и договора о почетку спровођења практичне наставе, специјалисзанти треба да се јаве у 08 часова 04.10.2021. године, у Амфитеатру наставне базе Клинике за кардиохирургију и Клинике за васкуларну хирургију – Друга хируршка клиника.

За практину наставу уписани лекари морају имати доказ о кoмплeтнo спрoвeдeнoj имунизaциjи прoтив SARS-Cov 2 (14 дана после друге дозе вакцине) или доказ о прележаној болести COVID 19 (oтпуснa листa из бoлницe или oдгoвaрajућа пoтврдa из кoвид aмбулaнте) или серолошки доказ о постојању анти SARS-Cov 2 IgG антитела или негативан резултат бриса назофаринкса (PCR или антигенски тест) не старији од 72 часа.

Остале вести из категорије