Потписивање индекса – предмет ОКП I и II – Хурургија са анестезиологијом

Сви студенти ОКП1 ,ОКП2 и хирургије са анестезиологијом који нису добили потпис Проф Грујичића , могу донети индексе у понедељак 06.09.2021 у преподневним сатима. ОКП1 и ОКП2 пријава треба да се састоји од индекса, потписаног картона, испитне пријаве, за хирургију треба индекс и потписан картон приложити. Индексе можете подићи наредни дан. Молим Вас да пријаве уредно попуните са назначеним датумом и уписаним предметом у индекс.
Напомињем да наредног термина за потпис неће бити.

Остале вести из категорије