Одржавање вежби из Микробиологије преко онлајн платформе Microsoft Teams

Sve vežbe iz Mikrobiologije će do daljnjeg biti održavane isključivo onlajn preko platforme Microsoft Teams. Praktična nastava neće biti održavana u vežbaonicama Instituta za mikrobiologiju i imunologiju. Termini vežbi će odgovarati terminima seminara, i odvijaće se prema rasporedu onlajn seminarske nastave iz Mikrobiologije, postavljenom na kursu iz Mikrobiologije na Retikulumu, fajl pod nazivom “Raspored izvođenja nastave po grupama“. Do daljnjeg vežbe će se izvoditi isključivo u terminu seminara.

 

 

 

 

 

Остале вести из категорије