Изборна настава – “Основе молекуларне вирусологије“, школска 2020./2021. година

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ “ОСНОВЕ МОЛЕКУЛАРНЕ ВИРУСОЛОГИЈЕ“

ПРАВИЛА И НАЧИН ОДВИЈАЊА ОНЛАЈН НАСТАВЕ

ШКОЛСКА 2020./2021. ГОДИНА

 

Основна литература за учење и припрему испита је уџбеник „Основе молекуларне вирусологије“, Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Online део наставе изборног предмета Основе молекуларне вирусологије састоји се из 9 лекција и завршног теста.

Комплетна настава одвија се на Ретикулуму Медицинског факултета http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/ у периоду од 16.11.2020.-25.12.2020. године у унапред дефинисаним етапама:

  1. првих 5 лекција биће отворено од 16.11.2020. до краја курса
  2. последње 4 лекције биће отворене од 7.12.2020. до краја курса
  3. тест ће бити отворен од 14.12.2020. до краја курса.

Успешно пређене лекције су услов за израду теста.

Тест није завршни испит, већ завршна провера знања online курса. Тест завршне провере знања се састоји од 16 питања. Његова израда је ограничена на 45 минута и то у 5 покушаја. Положеним тестом сматра се онај код кога је тачно одговорено на 9 питања (50% + 1 питање). Само положен тест омогућава успешан завршетак курса и добијање потписа за оверу семестра и излазак на испит.

Сваки студент моћи ће да прати свој напредак на „траци напретка“. Све лекције су отворене за поновно ишчитавање и понављање градива и након њиховог успешног преласка.

Након 25.12.2020. године, курс се завршава. Од тог тренутка тест завршне провере знања биће недоступан за даље коришћење.

Почетком 2021. године биће организовано потписивање индекса код наставника Катедре за микробиологију. Тачни термини биће објављени на форуму курса „Вести“ и на сајту факултета.

Потписе могу добити само студенти који су успешно завршили курс изборне наставе, односно положили завршни он-лајн тест.

ИСПИТ:

Полагање испита могуће је од јанураског испитног рока 2021. године. Испит се полаже у тачно одређеном термину у просторијама Института за микробиологију и имунологију у виду есеја. Сваки студент добија две теме за писање кратких есеја. Теме су унапред дефинисане и налазе се истакнуте у оквиру самог курса.

Обзиром на тренутно епидемиолошко стање, али и његову могућу промену, полазницима ће бити благовремено јављено да ли се форма полагања Испита мења, или ће се полагање и даље одржати у просторијама Института.

Обавештења о терминима испита увек су истакнута на сајту факултета.

Остале вести из категорије