Проф. др Јасна Јанчић

  Обавештавамо Вас да ће ПРОФ. ДР ЈАСНА ЈАНЧИЋ  бранити рад под називом „ТЕРАПИЈСКИ МОДАЛИТЕТИ АКУТНИХ ПЕРИФЕРНИХ ПАРАЛИЗА ФАЦИЈАЛНОГ ЖИВЦА У ДЕЧЈОЈ И АДОЛЕСЦЕНТНОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“ дана 24.07.2020. године са почетком у 12 часова у слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета

Детаљније

Др Урош Бумбаширевић

Др Урош Бумбаширевић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «ЛЕЧЕЊЕ СЕМИНОМА У ПРВОМ СТАДИЈУМУ» дана 03.07.2020. године у 9 часова у свечаној сали Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Зоран Џамић, председник, проф. др Татјана Пекмезовић и проф. др Небојша Бојанић, ментор.

Детаљније

Др Кристина Живановић

Др Кристина Живановић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА БОЛА КОД ГЕРИЈАТРИЈСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ» дана 12.06.2020. године у 11 часова у свечаној сали Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Љубица Константиновић, председник, проф. др Наташа Мујовић и доц. др Александра Видаковић, ментор

Детаљније

Др Раде Мијаиловић

Обавештавамо Вас да ће ДР РАДЕ МИЈАИЛОВИЋ бранити рад под називом „УПОРЕЂИВАЊЕ ПОСТОПЕРАТИВНОГ АНАЛГЕТСКОГ ЕФЕКТА ИЗМЕЂУ КОНТИНУИРАНЕ ЕПИДУРАЛНЕ АНАЛГЕЗИЈЕ СА ЛЕВОБУПИВАКАИНОМ И ФЕНТАНИЛОМ И КОНТИНУИРАНЕ ИНТРАВЕНСКЕ АНАЛГЕЗИЈЕ СА ТРАМАДОЛОМ И МЕТАМИЗОЛОМ КОД ПАЦИЈЕНАТА НАКОН КОЛОРЕКТАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ“ дана 14.10.2019. године са почетком у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.

Детаљније

Др Бојана Букуров

Обавештавамо Вас да ће ДР БОЈАНА БУКУРОВ бранити рад под називом „ЛЕЧЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕКОНТРОЛИСАНОМ МЕНИЕРОВОМ БОЛЕШЋУ ИНТРАТИМПАНАЛНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ГЕНТАМИЦИНА„дана 10.10.2019. године са почетком у 9 часова у слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета

Детаљније

Др Ђорђе Јоковић

Обавештавамо Вас да ће ДР ЂОРЂЕ ЈОКОВИЋ бранити рад под називом „НЕОНАТАЛНИ ИСХОД РАНОТЕРМИНСКЕ НОВОРОЂЕНЧАДИ РОЂЕНЕ ЕЛЕКТИВНИМ ЦАРСКИМ РЕЗОМ„ дана 10.10.2019. године са почетком у 10 часова у слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета

Детаљније

Др Ирина Милуновић Милутиновић 

Др Ирина Милуновић Милутиновић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «АНГИНОЗНЕ ТЕГОБЕ КОД БОЛЕСНИКА СА ОЧУВАНОМ КОРОНАРНОМ РЕЗЕРВОМ» дана 30.09.2019. године у 14,30 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Бранислав Стефановић, председник, проф. др Предраг Ерцег и проф. др Предраг Митровић, ментор.  

Детаљније

Др Снежана Стаменковић

  Обавештавамо Вас да ће ДР СНЕЖАНА СТАМЕНКОВИЋ бранити рад под називом „ЛОНГИТУДИНАЛНА DOPPLER АНАЛИЗА ИНСУФИЦИЈЕНТНЕ УТРОПЛАЦЕНТНЕ ЦИРКУЛАЦИЈЕ„ дана 14.10.2019. године са почетком у 12 часова у слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета.

Детаљније

Др Вериса Милосављевић

Обавештавамо Вас да ће ДР ВЕРИСА МИЛОСАВЉЕВИЋ бранити рад под називом „КОРЕЛАЦИЈА АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ ПАРАМЕТАРА, ИНСУЛИНСКЕ РЕЗИСТЕНЦИЈЕ И АДРЕНАЛНОГ ХИПЕРАНДРОГЕНИЗМА КОД БОЛЕСНИЦА СА СИНДРОМОМ ПОЛИЦИСТИЧНИХ ЈАЈНИКА„ дана 02.10.2019. године са почетком у 10 часова у слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета.

Детаљније