Вежбе по базама, Клиничка пропедевтика

Драги студенти,

за II (а+б) групу IIIb и Vb због преласка у КЦС да би Вам се одржале вежбе, Kатедра одређује наставнике који ће их спроводити.
У осталим Базама: Земун,Мишовић, Дедиње, Звездара, тамо ће Вас чекати распоред код кога ћете вежбати.

 

 

 

Остале вести из категорије