Изборни предмети Катедре хуманистичких наука и Медицина и друштво -⁠⁠ Уписивање резултата испита из претходних рокова

Уписивање резултата испита организоваће се у петак, 09.10.2020.

У индексу ОБАВЕЗНО претходно попунити податке о полагању испита:

Назив предмета; Датум полагања: ОБАВЕЗНО унети датуме полагања.
На уписивање резултата студенти не морају доћи лично.

Индексе оставити на обележеним местима испред огласне табле Катедре хуманистичких наука у петак у интервалу 09:00-⁠11:00ч.
Студенти који претходно нису доставили попуњене беле испитне пријаве, у обавези су да их доставе уз индекс.

Потписани индекси преузимају се на истом месту истог дана у интервалу 12:00-⁠13:00ч.

Напомена:  Моле се студенти да се придржавају наведеног распореда, уз обавезу придржавања прописаних епидемиолошких мера.

 

Катедра хуманистичких наука

 

 

Остале вести из категорије