Обавештење о упису у више године студија

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШК. 2020/21.

 

Студенти који су испунили услов за упис у шк. 2020/2021. години закључно са Августовским испитним роком,  уписују се од 31.8.2020 . од  9,00 до 13,00 часова на следећи начин:

 

Студент  на упис доноси:

 • индекс
 • попуњен семестрални лист за летњи семестар шк. 2019/20 (купује се у Скриптарници факултета сваки радни дан од 9,00 до 13,00 часова). Студент мора у индексу да има све потребне потписе за оверу семеста.
 • попуњен ШВ- 20 образац (преузети ШВ – 20 ОБРАЗАЦ  или узети на Факултету) и обавезно попунити електронску верзију ШВ-20 у току зимског семестра 2020/21.
 • два примерка уговора о студијама- налазе се у означеним кутијама испред канцеларија Студентске службе
 • буџетски студенти достављају доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара на рачун факултета број: 840-1139666-89 са позивом на број:020-19184-3
 • самофинансирајући студенти плаћају школарину у износу 126.600,00 динара на рачун факултета број 840-1139666-89 са позивом на број 742121- псо2- број индекса
 • уколико се школарина уплаћује на рате динамика уплате је следећа:
 • I рата у износу од 36.600,00 динара уплаћује се приликом уписа
 • II рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се  до 31.12.2020.
 • III рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2021.
 • IV рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2021.

 

ПРОЦЕДУРА УПИСА 

 

Студенти индекс и потребну документацију стављају у означену  кутију за годину студија коју уписују. Кутије  се налазе  испред канцеларија Студентске службе.

Дан након уписа студенти преузимају индекс  из означених кутија у просторијама Парламента.

 

Распоред уписа је следећи:

*сваког понедељка II  и  IV година

*сваког уторка III  и  V година

*сваке среде II  и  VI година

*сваког четвртка III  и  IV година

*сваког петка  II и  V година

 

Последњи дан за упис је 29.9.2020. до 10,00 часова.

Распоред уписа по годинама  је обавезујући из епидемиолошких разлога.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ЗА СТУДЕНТЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

За упис студенти страни држављани треба да донесу следећа документа:

 

 1. индекс
 2. попуњен семестрални лист за летњи семестар шк. 2019/20 (купује се у Скриптарници факултета сваки радни дан од 9,00 до 13,00 часова). Студент мора у индексу да има све потребне потписе за оверу семеста.
 3. попуњен ШВ- 20 образац (преузети ШВ – 20 ОБРАЗАЦ  или узети на Факултету) и обавезно попунити електронску верзију ШВ-20 у току зимског семестра 2020/21.
 4. два примерка уговора о студијама- налазе се у означеним кутијама испред канцеларија Студентске службе
 5. Уплата школарине у износу од 2500 евра по средњем курсу НБС у динарској противвредности на ЖИРО РАЧУН БРОЈ: 840-1139666-89, СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ: 742121-082 или на девизни рачун Факултета (за инстукције се обратити на мејл mara.popovic@med.bg.ac.rs). Уколико се школарина уплаћује у ратама динамика је следећа:
 • I рата износи 650 евра у динарској противвредности плаћа се приликом уписа
 • II рата 600 евра у динарској противвредности плаћа се до 31.12.2020.
 • III рата 600 евра у динарској противвредности плаћа се до 15.2.2021.
 • IV рата 650 евра у динарској противвредности до 15.5.2021.Приликом уписа обавезна је и уплата од 1600 динара  за Универзитет у Београду –Центар за развој каријере уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1139666-89 са позивом на број 020-19184-3.
 1. ДОКАЗ О РЕГУЛИСАНОМ БОРАВКУ –МУП ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРАНЦЕ –САВСКА БРОЈ 35 БЕОГРАД
 2. ДОКАЗ О РЕГУЛИСАНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ –НЕМАЊИНА 30 БЕОГРАД

 

Студенти индекс и потребну документацију стављају у означену  кутију за Студенте стране држављане.

Кутије  се налазе  испред канцеларија Студентске службе.

 

Дан након уписа студенти преузимају индекс  из означених кутија у просторијама Парламента.

 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

 

 

 

 

Остале вести из категорије