Интерна медицина – септембар

 Поштовани студенти,због новонастале ситуације добили смо ОДЛУКУ како це се организовати испит из пропедевтике и интерне медицине,за СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Рок је од 7.до 11.9.20.

Да Ви неби  тражили по клиникама,испитиваче после извлаћења испитних листа за испитни рок ОДЛУКА ЈЕ је да студенти емаилом добију информацију о датуму и месту полагања.

Овде су Вам имена свих наставника, по областима и базама којима припадају и   испитују Клиничку  и Интерну пропедевтику и Интерну медицину.

За сваку област су Вам дати и маилови административних сарадника.

Васа је обавеза да путем маила ПОТВРДИТЕ ИСПИТ И НАВЕДЕТЕ ИМЕ ИСПИТИВАЧА.

Административни сарадник це Вам одговорити на емаил и дати датум и место испита.

Рок за  потврду испита је    Среда 26.8.20. до 12.00.цасова

Сваки студент је обавезан да донесе картон на испит  у њему це бити уписана оцена као и у индексу.

Испитиваци су добили одлуку да се немозе приступити испиту без картона.Студенти који,из неког разлога,немају картон морају контактирати Шефа катедре и дати ваљани разлог,засто га немају то морају урадити пре испита.

По закону,Сваки студентски картон се мора чувати Три године  код тех.секретара Катедре.

Када студент приступи испиту при уписивању оцене, наставник даје и потпис за оверу семестра.

У индекс се уписује за

интерну пропедевтику 4 часа практицна настава

За интерну медицину   5 часа теоретске наставе

6 часа практицне наставе

3 часа семинар

Све у једној рубрици.

Студенти имају обавезу да попуне индекс.

Студент који не полози испит,исто добија потпис за оверу семестра.

Ако студент не изадје на испит Катедра це дати термин за  потпис најкасније са заврсетком Октобарског испитног рока.

И СЛЕДЕЋИ ИСПИТНИ РОКОВИ ЋЕ СЕ СПРОВОДИТИ ПО ОВОМ УПУТСТВУ.

 

 

Шеф Катедре Интерне медицине

Проф.др Миодраг Н. Крстић

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

 

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за алергологију и имунологију 

klinika.alergologija.imunologija.@gmail.com  meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. САНВИЛА РАШКОВИЋ
 2. Ред.проф. БРАНКА БОНАЧИ НИКОЛИЋ
 3. Ван.проф. ВОЈИСЛАВ ЂУРИЋ
 4. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА ПЕРИЋ ПОПАДИЋ
 5. Ван.проф. ВЕСНА ТОМИЋ СПИРИЋ
 6. Ван.проф. ЈАСНА БОЛПАЧИЋ
 7. Доцент  СЛАЂАНА АНДРЕЈЕВИЋ
 8. Доцент СНЕЖАНА АРАНЂЕЛОВИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за пулмологију

dragana.stupar@kcs.ac.rs   meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. ВИОЛЕТА МИХАИЛОВИЋ ВУЧИНИЋ
 2. Ред.проф. ДРАГИЦА ПЕШУТ
 3. Ред.проф. БРАНИСЛАВА МИЛЕНКОВИЋ
 4. Ред.проф. ЉУДМИЛА НАГОРНИ ОБРАДОВИЋ
 5. Ред.проф. ВЕСНА ШКОДРИЋ ТРИФУНОВИЋ
 6. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ
 7. Доцент ВЛАДИМИР ЖУГИЋ
 8. Доцент ТАТЈАНА АЏИЋ ВУКИЧЕВИЋ
 9. Доцент  ДРАГАНА МАРИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за нефрологију 

bisa.kcs@gmail.com    meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. ВИШЊА ЛЕЖАИЋ
 2. Ред.проф. ДИЈАНА ЈОВАНОВИЋ
 3. Ред.проф. МАРИНА САВИН
 4. Ред.проф МИЛАН РАДОВИЋ
 5. Доцент АЛЕКСАНДРА КЕЗИЋ
 6. Доцент МИРЈАНА ЛАУШЕВИЋинтер

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за кардиологију

mirkovicdragomir1953@gmail.com   meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ
 2. Ред.проф. ГОРАН МИЛАШИНОВИЋ
 3. Ред.проф. СИНИША ПАВЛОВИЋ
 4. Ред.проф. БРАНИСЛАВА ИВАНОВИЋ
 5. Ред.проф. ИГОР МРДОВИЋ
 6. Ред.проф. ВЕСНА СТОЈАНОВ
 7. Ред.проф. ДРАГАН СИМИЋ
 8. Ред.проф. БРАНКО БЕЛЕСЛИН
 9. Ван.проф. ГОРАН СТАНКОВИЋ
 10. Ван.проф. СИНИША СТОЈКОВИЋ
 11. Ван.проф. АНА ЂОРЂЕВИЋ-ДИКИЋ
 12. Ван.проф. ПРЕДРАГ МИТРОВИЋ
 13. Ван.проф. АРСЕН РИСТИЋ
 14. Ван.проф. ИВАНА НЕДЕЉКОВИЋ
 15. Ван.проф. МИНА РАДОСАВЉЕВИЋ РАДОВАНОВИЋ
 16. Ван.проф. НЕБОЈША РАДОВАНОВИЋ
 17. Ван.проф. ВЛАДАН ВУКЧЕВИЋ
 18. Ван.проф. МИЛИКА АШАНИН
 19. Доцент ДЕЈАН ОРЛИЋ
 20. Доцент НЕБОЈША АНТОНИЈЕВИЋ
 21. Доцент ДЕЈАН СИМЕУНОВИЋ
 22. Доцент НЕБОЈША МУЈОВИЋ
 23. Доцент ТАТЈАНА ПОТПАРА
 24. Доцент ДАНИЈЕЛА ТРИФУНОВИЋ
 25. Доцент ВОЈИСЛАВ ГИГА
 26. Доцент ГОРДАНА КРЉАНАЦ
 27. Доцент РАТКО ЛАСИЦА

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

slobodan.petrovic@med.bg.ac.rs  meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. НЕБОЈША ЛАЛИЋ
 2. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА КЕНДЕРЕШКИ
 3. Ред.проф. СВЕТЛАНА ВУЈОВИЋ
 4. Ред.проф. МИЛОШ ЖАРКОВИЋ
 5. Ред.проф. МИРЈАНА ШУМАРАЦ ДУМАНОВИЋ
 6. Ред.проф. ВЕСНА ДИМИТРИЈЕВИЋ СРЕЋКОВИЋ
 7. Ред.проф. СРЂАН ПОПОВИЋ
 8. Ред.проф. МАРИНА НИКОЛИЋ ЂУРОВИЋ
 9. Ред.проф. ЈАСМИНА ЋИРИЋ
 10. Ред.проф. КАТАРИНА ЛАЛИЋ
 11. Ред.проф. МИЛАН ПЕТАКОВ
 12. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА ЈОТИЋ
 13. Ред.проф ЂУРО МАЦУТ
 14. Ван.проф. САНДРА ЂУРЂЕВИЋ
 15. Ван.проф. МИРЈАНА ДОКНИЋ
 16. Доцент БИЉАНА НЕДЕЉКОВИЋ БЕЛЕСЛИН
 17. Доцент ЉИЉАНА ЛУКИЋ
 18. Доцент ДРАГАНА МИЉИЋ
 19. Доцент НАТАША РАЈКОВИЋ
 20. Доцент МИОМИРА ИВОВИЋ
 21. Доцент ТАЊА МИЛИЧИЋ
 22. Доцент МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за хематологију КЦС

hematologija@kcs.ac.rs   meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. ДРАГИЦА ТОМИН
 2. Ред.проф. МИРЈАНА ГОТИЋ
 3. Ред.проф. НАДА СУВАЈЏИЋ ВУКОВИЋ
 4. Ред.проф. БИЉАНА МИХАЉЕВИЋ
 5. Ред.проф. АНДРИЈА БОГДАНОВИЋ
 6. Ван.проф. АНА ВИДОВИЋ
 7. Ван.проф. МИЛЕНА ТОДОРОВИЋ БАЛИНТ
 8. Ван.проф. ПРЕДРАГ МИЉИЋ
 9. Ван.проф. ЈЕЛЕНА БИЛА
 10. Доцент НАТАША ЧОЛОВИЋ
 11. Доцент ДАРКО АНТИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за гастроентерологију

mirkovicdragomir1953@gmail.com  meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. МИОДРАГ КРСТИЋ
 2. Ред.проф. МИРЈАНА СТОЈКОВИЋ
 3. Ред.проф ЂОРЂЕ ЋУЛАФИЋ
 4. Ред.проф. СРЂАН ЂУРАНОВИЋ
 5. Ред.проф. ДРАГАН ПОПОВИЋ
 6. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋ МАРКОВИЋ
 7. Ван.проф. ГОРАН ЈАНКОВИЋ
 8. Ван.проф. ИВАН ЈОВАНОВИЋ
 9. Ван.проф. ТАМАРА МИЛОВАНОВИЋ
 10. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА СОКИЋ МИЛУТИНОВИЋ
 11. Доцент СНЕЖАНА ЛУКИЋ
 12. Доцент ДРАГАНА МИЈАЧ

н.б. Институт за реуматологију

reumabeo@eunet.rs  meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. НЕМАЊА ДАМЈАНОВ
 2. Ред.проф. НАДА ВУЈАСИНОВИЋ-СТУПАР
 3. Ван.проф. МИРЈАНА ШЕФИК БУКИЛИЦА
 4. Доцент ГОРАН РАДУНОВИЋ
 5. Доцент ПРЕДРАГ ОСТОЈИЋ
 6. Доцент ВЕРА МИЛИЋ

н.б. КБЦ «Земун»

sekretar.kbczemun@gmail.com   meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ
 2. Доцент МИОДРАГ ВУКЧЕВИЋ
 3. Доцент РАТКО ТОМАШЕВИЋ
 4. Доцент РАДОСАВ ВИДАКОВИЋ
 5. Доцент ЗОРАН ГЛУВИЋ

н.б. КБЦ «Звездара»

kabinet@kbczvezdara.rs  meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. ТЕОДОРА БЕЉИЋ ЖИВКОВИЋ
 2. Ред.проф. ПЕТАР СВОРЦАН
 3. Ван.проф. НЕБОЈША ДЕСПОТОВИЋ
 4. Ван.проф. МИЛИЦА ДЕКЛЕВА МАНОЈЛОВИЋ
 5. Ван.проф. РАДОМИР НАУМОВИЋ
 6. Ван.проф. НАТАША МАРКОВИЋ НИКОЛИЋ
 7. Доцент ПРЕДРАГ ЕРЦЕГ

н.б. КБЦ «Бежанијска коса»

cirkovic.vesna@bkosa.edu.rs  meil administrativnog saradnika

 1. Ред.проф. ДРАГОМИР МАРИСАВЉЕВИЋ
 2. Ред.проф. БРАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ
 3. Ван.проф. СВЕТЛАНА ЈЕЛИЋ
 4. Доцент МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
 5. Доцент ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ

 н.б. КБЦ «Др Драгиша Мишовић»

ljiljak11@yahoo.com  0648368080  meil administrativnog saradnika 

 1. Ван.проф. МИЛИЦА РАДОЈКОВИЋ
 2. Ван.проф.  ВЕРА ЋЕЛИЋ
 3. Доцент БРАНКА ФИЛИПОВИЋ
 4. Доцент ЈАСНА ТРБОЈЕВИЋ СТАНКОВИЋ

н.б. Институт за кардиоваскуларне болести «Дедиње»

jadrankavlahovic@yahoo.com    meil administrativnog saradnika

1.Ред.проф. АЛЕКСАНДРА АРАНЂЕЛОВИЋ

2.Ред.проф. РАДЕ БАБИЋ

3.Ван.проф. НЕБОЈША ТАСИЋ

4.Ван.проф. АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ

5.Ван.проф.  ПЕТАР ОТАШЕВИЋ

Остале вести из категорије