Исход конкурса за студентски научно-⁠истраживачки рад

С обзиром да школске 2019/20 није одржан Мини симпозијум, Декански колегијум је одлучио да са сви радови са две позитивне рецензије признају као саопштени радови.
Студентски радови који су добили само једну позитивну рецензију, по добијању друге рецензије коју очекујемо до 5.6.2020. године биће такођее признати.

Продекан за наставу
Проф.др Тања Јовамовић

Остале вести из категорије