ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШК. 2022/23.  ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА  

Студенти који су испунили услов за упис у шк. 2022/2023.год.  индекс и потребну документацију стављају у означену  кутију за годину студија коју уписују од 9,00 до 13,00 часова.  Кутије  се налазе  у Студентској служби.

Дан након уписа студенти преузимају индекс  у Студентској служби.

ПОСЛЕДЊИ ДАН ЗА УПИС ЗА СВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА  29.09.2022. до 13,00 часова.

Преузмите:  ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА 22-23 ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Студент  на упис доноси:

 • индекс
 • попуњен  ШВ- 20 образaц (преузети ШВ – 20 ОБРАЗАЦ  или узети на Факултету)
 • два примерка уговора о студијама- добијају се у  Студентској служби
 • буџетски студенти достављају доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара на рачун факултета број: 840-1139666-89 са позивом на број:    020-19184-3
 • самофинансирајући студенти плаћају школарину у износу 126.600,00 динара на рачун факултета број 840-1139666-89 са позивом на број 742121- ПС02- број индекса
 • уколико се школарина уплаћује на рате динамика уплате је следећа:
 • I рата у износу од 36.600,00 динара уплаћује се приликом уписа
 • II рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се  до 31.12.2022.
 • III рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2023.
 • IV рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2023.
 • Распоред и време уписа студената  који испуне услов после Отобарског 2  испитног рока биће накнадно објављен

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ЗА СТУДЕНТЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

За упис студенти страни држављани треба да донесу следећа документа:

 1. индекс
 2. попуњен ШВ- 20 образац (преузети ШВ – 20 ОБРАЗАЦ или узети на Факултету)
 3. два примерка уговора о студијама- добијају се у Студентској служби
 4. Уплата школарине у износу од 2500 евра по средњем курсу НБС у динарској противвредности на ЖИРО РАЧУН БРОЈ: 840-1139666-89, СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ: 742121-082 или на девизни рачун Факултета (за инструкције се обратити на мејл uros.tosic@med.bg.ac.rs). Уколико се школарина уплаћује у ратама динамика је следећа:
 • I рата износи 650 евра у динарској противвредности плаћа се приликом уписа
 • II рата 600 евра у динарској противвредности плаћа се до 31.12.2022.
 • III рата 600 евра у динарској противвредности плаћа се до 15.2.2023.
 • IV рата 650 евра у динарској противвредности до 15.5.2023.
 • Приликом уписа обавезна је и уплата од 1600 динара  за Универзитет у Београду –Центар за развој каријере уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1139666-89 са позивом на број 020-19184-3.
 1. ДОКАЗ О РЕГУЛИСАНОМ БОРАВКУ –МУП ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРАНЦЕ –САВСКА БРОЈ 35 БЕОГРАД
 2. ДОКАЗ О РЕГУЛИСАНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ –НЕМАЊИНА 30 БЕОГРАД

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Остале вести из категорије