Др Драгана Војиновић

 

Др Драгана Војиновић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «КУНИСОВ СИНДРОМ КАО АЛЕРГИЈСКА РЕАКЦИЈА КОРОНАРНИХ АРТЕРИЈА НА ЛЕКОВЕ» дана 17.12.2019. године у 13,30 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Зоран Тодоровић, председник, проф. др Светозар Путник и проф. др Милица Бајчетић, ментор.

Остале вести из категорије