Патолошка физиологија – Потврда испита у јануарском испитном року

Универзитет у Београду
Медицински факултет
Институт за патолошку физиологију

ОБАВЕШТЕЊЕ о времену одржавања ЈАНУАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА за предмет Патолошка физиологија

ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА
НАПОМЕНА: Студенти који благовремено у наведеним терминима не потврде излазак на испит губе право на полагање испита у овом испитном року.

За студенте који су наставу из Патолошке физиологије слушали током и пре академске 2020/2021. године, потврђивање испита вршиће се путем email-а (patofiziologija.potvrda@med.bg.ac.rs) у понедељак, 17.01.2022. године од 8 до 18 часова.
Потребно је да студенти приликом потврде путем email-а ОБАВЕЗНО наведу:
1. име, презиме и број индекса,
2. редни број под којим су распоређени на испитном списку
3. име и презиме испитивача, код ког су распоређени према испитном списку

Студентима који потврде излазак на испит благовремено ће бити доступне информације и месту и терминима полагања испита из Патолошке физиологије.

НАПОМЕНА СТУДЕНТИМА: Студенти су у обавези да на испит донесу белу испитну пријаву, уредно и читко попуњену штампаним словима

Остале вести из категорије