Симулациони центар

ПРЕПОРУКA НАСТАВНОГ ВЕЋА МФ

Студентима пете године интегрисаних академских студија медицине који треба по распореду да обаве део практичне наставе из Хирургије са анестезиологијом у Симулационом центру Медицинског факултета у школској 2019/2020 години препоручује се да ради боље теоријске припреме и ефикасније обуке у Симулационом центру користе материјал који се налази на сајту факултета –порталу Симулационог центра и да своје знање пре доласка у Симулациони центра могу да провере добровољним полагањем теста.

Остале вести из категорије