ОАС СЕСТРИНСТВО УПИС У ПОНОВНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШК.2021/22.

ОАС СЕСТРИНСТВО
             УПИС У ПОНОВНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА  ШК.2021/22.

 

Обавиће од 18.10. до 22.10.2021. године у термину од 9,00 до 13,00.

  • Студент  на упис доноси:

 

  • Индекс
  • Студент који први пут уписује обнову године мора у индексу да има све потребне потписе за оверу семестра.
  • попуњен семестрални лист за зимски и летњи семестар шк. 2020/21 (купује се у скриптарници Факултета).
  • попуњена  два ШВ- 20 образца (преузети ШВ – 21 ОБРАЗАЦили узети на Факултету)
  • два примерка уговора о студијама добијају у Студентској служби.
  • Студенти  плаћају школарину у износу 31.600,00 динара на рачун факултета број 840-1139666-89 са позивом на број 742121- ПС02- број индекса
  • уколико се школарина уплаћује на рате динамика уплате је следећа:
  • I рата у износу од 16.600,00 динара уплаћује се приликом уписа
  • II рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се  до 15.2.2022.

Студенти су у обавези да преко свог е- студента провере свој упис и уколико нису уписани да се јаве  референту у Студентској служби.

 

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОВЕРИЛИ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. УПИСУЈУ ПРОДУЖЕНУ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ .

За упис доносе ШВ-20 и доказ о уплати накнаде центра за развој каријере у износу од 1.600,00 динара на рачун број 840-1139666-89 са позивом на број 020-19184-3.

Ови студенти од марта 2021. године уплаћују 4.000,00 динара  по семестру.

Остале вести из категорије