Обавештење о упису на мастер програме

Упис студената обавиће се од 13 до 15.10. 2021. године у Служби за последипломску наставу у периоду од 09-12 часова

 

За упис треба приложити:

 

 1. Индекс – попунити прву страну ;
 2. Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа)
 3. Две фотографије величине 5 x 3.5цм;
 • Доказ о извршеној уплати и то:
 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет;

 1. Доказ о уплати трошкова школарине:

840-1139666-89 са позивом на број: ПО 51 – сврха уплате: прва рата школарине

Све остале рате плаћају се по динамици из уговора на позив на број са студентког профила.

 • за мастер програм Менаџмент у систему здравствене заштите прва рата 70.000.динара (осталих 5 по уговору 40.000.динара)
 • за мастер програм Јавно здравље прва рата 60.000.динара (остале 4 по уговору 40.000.динара)
 • за мастер прграм Public health прва рата 900 Е ( остале 4 по 500Е по уговору )
 • за мастер програм Физичка активност,здравље и терапија вежбањем
 • прва рата 50.000.динара (остале 4 по уговору 30.000.динара)
 • за мастер програм Фармацеутске медицине прва рата 60.000.динара (остале 4 по уговору 40.000.динара)
 • За мастер програм Биоетике студенти плаћају само таксу за Универзитет(горе наведену)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНТИМА КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ НА СТУДИЈЕ

 

За упис треба приложити:

 

 1. Индекс – попунити прву страну
 2. Две фотографије величине5 x 4.5cm
 3. Доказ о извршеној уплати и то:
 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89  са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет

 1. Доказ о уплати трошкова студија према рачуну за уплату који ће студент добити у Финансијској служби на основу остварених резултата претходног уписа (признавање испита и сл.) по ценовнику Медицинског факултета.
 2. Студенти којима трошкове студија сноси Клинички центра Србије доносе потврду из Центра за нучноистраживачки рад КЦС-а.

 

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ УПИШУ МОРАЈУ ПОПУНИТИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ ЕЛЕКТРОНСКИ – ПРЕКО СВОГ ПОРТАЛА е-студент.  

Студенти који се поново уписују подносе молбу за признавање положених испита из претходног уписа.

 

Остале вести из категорије