ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА ВИШЕ ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШК. 2021/22. ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

 

Студенти индекс и потребну документацију стављају у означену  кутију за годину студија коју уписују. Кутије  се налазе  у Студентском парламенту.

Дан након уписа студенти преузимају индекс  из означених кутија у Студентском парламенту.

Распоред уписа је следећи:

23.09.2021. II  и  IV година

24.09.2021. III  и  V година

27.09.2021.  II, IV и  VI година

28.09.2021.  III, V и  VI година

29.09.2021. све године студија до 14,00 часова

Обавештење о упису у више године студија

Студент  на упис доноси:

 • индекс
 • попуњен семестрални лист за зимски и летњи семестар шк. 2020/21 (купује се у скриптарници Факултета). Студент мора у индексу да има све потребне потписе за оверу семестра.
 • попуњена  два ШВ- 20 образца (преузети ШВ – 20 ОБРАЗАЦ  или узети на Факултету)
 • два примерка уговора о студијама- добијају се у  Студентској служби
 • буџетски студенти достављају доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара на рачун факултета број: 840-1139666-89 са позивом на број:020-19184-3
 • самофинансирајући студенти плаћају школарину у износу 126.600,00 динара на рачун факултета број 840-1139666-89 са позивом на број 742121- ПС02- број индекса
 • уколико се школарина уплаћује на рате динамика уплате је следећа:
 • I рата у износу од 36.600,00 динара уплаћује се приликом уписа
 • II рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се  до 31.12.2021.
 • III рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2022.
 • IV рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2022.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ЗА СТУДЕНТЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

За упис студенти страни држављани треба да донесу следећа документа:

 1. индекс
 2. попуњен семестрални лист за зимски и летњи семестар шк. 2020/21 (купује се у скриптарници Факултета). Студент мора у индексу да има све потребне потписе за оверу семеста.
 3. попуњен ШВ- 20 образац (преузети ШВ – 20 ОБРАЗАЦ или узети на Факултету)
 4. два примерка уговора о студијама- добијају се у Студентској служби
 5. Уплата школарине у износу од 2500 евра по средњем курсу НБС у динарској противвредности на ЖИРО РАЧУН БРОЈ: 840-1139666-89, СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ: 742121-082 или на девизни рачун Факултета (за инстукције се обратити на мејл popovic@med.bg.ac.rs). Уколико се школарина уплаћује у ратама динамика је следећа:
 • I рата износи 650 евра у динарској противвредности плаћа се приликом уписа
 • II рата 600 евра у динарској противвредности плаћа се до 31.12.2021.
 • III рата 600 евра у динарској противвредности плаћа се до 15.2.2022.
 • IV рата 650 евра у динарској противвредности до 15.5.2022.
 • Приликом уписа обавезна је и уплата од 1600 динара  за Универзитет у Београду –Центар за развој каријере уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1139666-89 са позивом на број 020-19184-3.
 1. ДОКАЗ О РЕГУЛИСАНОМ БОРАВКУ –МУП ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРАНЦЕ –САВСКА БРОЈ 35 БЕОГРАД
 2. ДОКАЗ О РЕГУЛИСАНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ –НЕМАЊИНА 30 БЕОГРАД

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Остале вести из категорије