Бирчаковић Анђела приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Бирчаковић Анђела

Број индекса: 447/13

Tема: Контузија мозга, дијагностика и принципи лечења

Датум одбране: 30.10.2019. у 10 час Клиника за неурохирургију

Остале вести из категорије