Важно обавештење за студенте друге године студија

Обавештавамо студенте друге године интегрисаних студија медицине да се у водичу кроз наставу  за другу годину у оквиру предмета Медицинска биохемија и хемија за обрачунавање завршне оцене из предмета Медицинска биохемија и хемија  руководе табелом која је приказана на страни 72 водича .

Још једном напомињемо да се приликом извођења завршне оцене из предмета Медицинска биохемија и хемија , број бодова остварен на Хемији (51-100) множи са 0,3, а број бодова остварен на Медицинској биохемији (51-100) се множи са 0,7. Збир овако прерачунатих бодова може да износи од 51-100 и завршна оцена се обрачунава према табели приказаној на страни 72.

Број остварених бодова из Хемије уписује се у студентски индекс у посебну рубрику .

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
Проф др Тања Јовановић

Остале вести из категорије