Избори за Студентски парламент Медицинског факултета Универзитета у Београду

На основу члана 28. Правилника о раду и организацији Студентског парламента Медицинског факултета Универзитета у Београду, доносим

ОДЛУКУ

О расписивању избора за Студентски парламент Медицинског факултета Универзитета у Београду за мандатни период који траје до октобра 2022. године

Избори се расписују за
– 5 (пет) места за представнике студената 3. године интегрисаних академских студија медицине,
– 5 (пет) места за представнике студената 5. године интегрисаних академских студија медицине,
-⁠ 3 (три) места за представнике апсолвената Медицинског факултета

Пријава кандидата вршиће се у просторијама Студентског парламента 05. i 06.11.2020. године од 9 до 13 часова.

Кандидати приликом пријављивања треба да доставе:
• Потврду да су редовни студенти
• Једну фотографију

Избори за Студентски парламент Медицинског факултета Универзитета у београду биће одржани у понедељак, 16.11.2020. године у периоду од 9 до 17 часова.

Гласање ће се вршити на следећим изборним местима:
1. Хистофизиолошки институт
2. Патолошки институт
3. Деканат Медицинског факултета
4. Читаоница Медицинског факултета
Гласање се може обавити уз личну карту или индекс.

У Београду, 30.10.2020. године.

Председник Студентског парламента
Александар Ђурић

Остале вести из категорије