Фармакологија са токсикологијом и Клиничка фармакологија

Распоред полагања испита у августовском испитном року 2020.

Р.б.

Испитивач

Фармакологија
са токсикологијом

Клиничка
фармакологија

1

Проф. др Нина Жигон

12.,14.,17. и 18.08.
у 10.00

13.08. у 11.00

2

Проф. др Соња Вучковић

17.08. у 08.00 и 12.00

18.08. у 08.00

3

Проф. др Мирослав Раденковић

17.08. у 09.00

18.08. у 09.00

4

Проф. др Радан Стојановић

13.08. у 10.00

12.08. у 09.30

5

Проф. др Зорица Нешић

13.08. у 12.00

12.08. у 12.00

6

Проф. др Невена Дивац

13.08. у 12.00

12.08. у 12.00

7

Доц. др Бранислава Медић

13.08. у 09.30

12.08. у 09.30

8

Доц. др Марко Стојановић

12.08. у 12.00

13. и 14.08. у 12.00

11.08.2020.

Остале вести из категорије