Колоквирање пропуштене наставе из Микробиологије, летњи семестар 2019/20

Колоквирање пропуштене наставе из Микробиологије

Летњи семестар школске 2019/20.

Студенти који имају више од два дозвољена изостанка током редовне практичне наставе из Микробиологије у летњем семестру школске 2019/20. године требају да се пријаве за колоквирање пропуштених наставних јединица тако што ће послати скенирано лекарско оправдање и молбу шефу Катедре за микробиологију, на мејл адресу секретара Института за микробиологију и имунологију slavica.marjanovic@med.bg.ac.rs  најкасније до 11.05.2020.

Студенти који имају више од два дозвољена изостанка током редовне практичне наставе из Микробиологије у летњем семестру школске 2019/20. су следећи:

Пејновић Мирко   518/18 (4 изостанка: 3.2., 10.2., 24.2., 3.3.2020., колоквира 2 јединице по избору)

Симић Миле   35/18 (3 изостанка: 25.2., 3.3., 10.3.2020., колоквира 1 јединицу по избору)

Субашић Ива   150/18 (3 изостанка: 4.2., 11.2., 25.2.2020., колоквира 1 јединицу по избору)

 

Остале вести из категорије