Хистолошке методе – Упис оцене

ИЗБОРНА НАСТАВА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ХИСТОЛОШКЕ МЕТОДЕ

Упис оцене из изборног предмета Хистолошке методе одржаће се у среду, 03.03.2021. год. у Институту за хистологију и ембриологију “Александар Ђ. Костић “, у приземљу, код секретара Хистолошког института.

Предаја индекса са белом пријавом и холограмом од 9.00 до 10.00 у среду, 03.03.2021. год.

Преузимање индекса од 12.00 до 13.00 у среду, 03.03.2021. год.

Остале вести из категорије