Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова – Рапоред наставе

Распоред наставе за предмет Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)

Детаљније

Фармакодинамија – Распоред наставе

Распоред наставе из предмета Фармакодинамија (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)   ФAРMAКOКOДИНAMИJA (Meдицинскa фaрмaкoлoгиja, дoктoрскe студиje)   Институт зa фaрмaкoлoгиjу, клиничку фaрмaкoлoгиjу и тoксикoлoгиjу Meдицински фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду   Прeдaвaњa сe oдржaвajу утoркoм у мaлoj сaли Институтa, oд 15,00.   11.02.2020. Прoф. др Љиљaнa Гojкoвић-Букaрицa Oснoвни принципи фaрмaкoдинaмиje Joнски кaнaли кao мeстo дeлoвaњa лeкoвa   18.02.2020. Нaучни сaвeтник др Meлитa Видaкoвић Eпигeнeтикa и лeкoви   25.02.2020. Прoф др Спaсић Mихajлo Moлeкулски пoсрeдници у рeдoкс рeгулaциjи мeтaбoлизмa   03.03.2020. Н. сaр. др Рaдмилa Нoвaкoвић Eфикaснoст биљних…

Детаљније

Распоред наставе у II семестру ДАС смер „Физиолошке науке“ за обавезни предмет „Хомеостатски системи“

Распоред наставе у II семестру ДАС смер „Физиолошке науке“ за обавезни предмет „Хомеостатски системи“

Детаљније

Испит из предмета Увод у научни рад

Испит из предмета Увод у научни рад за студенте докторских студија и специјалистичких академских студија одржаће се у среду, 22. 01. 2020. године на Институту за епидемиологију по следећем распореду: I ТЕРМИН: 18.00 ЧАСОВА Модули: Епидемиологија Јавно здравље Биологија скелета Биологија тумора и оксидативна обољења Медицинска фармакологија Еколошки и нутритивни фактори и здравље Биомедицинска информатика Клиничка кардиологија Клиничка трансфузиологија Микроскопија и ћелијска биологија     II ТЕРМИН: 19.00 ЧАСОВА Модули: Ендокринологија Запаљење и аутоимуност Истраживања у кардиоваскуларној медицини Неурологија Нефрологија Пулмологија Хумана репродукција, перинатологија и неонатологија Примењена истраживања у медицини…

Детаљније

Клиничка истраживања у медицини

СЕМИНАРИ ИЗ КЛИНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ 1. Семинар предати на испиту уз тест и индекс и пријаву!!! 2. Семинар  написати на 1 страни формата А4 (потписати и написати броj индекса и  групу) 3. Тема за семинар са сајта из фолдера jan 2020. 4. Семинар подразумева дефинисање карактеристика одабране студије (рада било ког по избору 1-11 из 2019) и одговорити на следећа питања ( не преводити цео апстракт): -⁠ о којој врсти истраживања се ради -⁠ који је циљ истраживања (примарни, секундарни) – која група испитаника је одабрана (критеријуми за укљуцивање и критеријуми за искључивање из студије -⁠ ко чини контролну групу 5. Какав је експериментани дизајн студије 6. Који су закључци студије ТЕСТ 1. Термин за тест је 21. јануар 2020 у 14.00  часова у Клиници за ендокинологију ( Интерна Б, амфитеатар) 2. Тест траје 20 мин, садржи 20 питања ФОРМИРАЊЕ ОЦЕНЕ 1. 20 поена  (предавање, семинар, вежбе), сваки потпис по 2 поена 2. 20 поена семинар маx ( 10, 15,20, предат, добар, одличан) 3. 60 поена са теста  (20 питања по 3 поена, положен тест са 33 поена) 53-63  оцена…

Детаљније

Семинарски рад за предмет Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело – ДАС/САС

  СEMИНAРСКИ РAД ЗA ПРEДMET НAПИСATИ, OБJAВИTИ, ПРEЗEНTOВATИ И ВРEНOВATИ НAУЧНO ДEЛO УВОД У НАУЧНИ РАД – Списак студената по групама        

Детаљније

Распоред пријаве испита и испитних рокова

Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2019/20. годину Испитни рок Рок за пријаву испита Време одржавања испита Јануар од 03. до 10. јануара 2020. од 20. до 31. јануара 2020. Април од 01. до 07. априла 2020. од 21. до 27. априла 2020. Јун                од 01. до 07. маја 2020. од 21. до 29. маја 2020. Јул            од 01. до 05. јуна 2020. од 15. до 19. јуна 2020. Септембар     од 03. августа до 13. августа 2020. од 24. августа …

Детаљније

Распоред студената за семинарску наставу из Истраживачке етике на Докторским студијама

I grupa- sala Richard Doll Ass. Dr Vuk Marušić/ Ass. Dr sci. med. Anđelka Isaković Миолски Јелена 2019/5001 докторске академске студије Жујовић Тијана 2019/5002 докторске академске студије Радусиновић Милица dije.med.bg.ac.rs_ 2019/5003 докторске академске студије Мирчић Радмила 2019/5004 докторске академске студије Филиповић Предраг 2019/5005 докторске академске студије Лађевић Никола 2019/5006 докторске академске студије Станић Иван 2019/5007 докторске академске студије Стевановић Весна 2019/5008 докторске академске студије Опалић Милица 2019/5009 докторске академске студије Џамић Вања 2019/5010 докторске академске студије Филиповић Марко 2019/5011 докторске академске студије Јакшић Дуња 2019/5012 докторске академске студије Дедовић Стојаковић…

Детаљније