ДР НЕНАД МИШИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР НЕНАД МИШИЋ  бранити рад под називом „УЛОГА ГОРЊЕ ЕНДОСКОПИЈЕ У ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОЈ ДИЈАГНОЗИ ДИСПЕПСИЈЕ““ дана 17.12.2020. године са почетком у 10 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.    

Детаљније

Проф. др Гордана Драговић Лукић

Обавештавамо Вас да ће проф. др Гордана Драговић Лукић бранити рад под називом: „УТИЦАЈ АНТИРЕТРОВИРУСНИХ ЛЕКОВА НА РЕЛАТИВНУ ДУЖИНУ ТЕЛОМЕРА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА HIV ИНФЕКЦИЈОМ “ дана 24.11.2020 године са почетком у 12 часова у слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.

Детаљније

ДР АЛЕКСАНДРА ВУКОМАНОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДРА ВУКОМАНОВИЋ  бранити рад под називом „ПОРЕЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНИХ ЕФЕКАТА ИНТРААРТИКУЛАРНЕ ПРИМЕНЕ 1 И 2 УЗАСТОПНЕ ИЊЕКЦИЈЕ ХИЈАЛУРОНСКЕ КИСЕЛИНЕ НА БОЛ И ОПШТУ ПОКРЕТЉИВОСТ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ОСТЕОАРТРИТИСОМ КОЛЕНА““ дана 25.11.2020. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета .

Детаљније

ДР АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ бранити рад под називом „ИНТРАХОСПИТАЛНИ МОРТАЛИТЕТ КОД БОЛЕСНИКА СА АКУТНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА У ПРВОЈ ГОДИНИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ПРИМАРНЕ PCI У ЦЕНТРУ БЕЗ КАРДИОХИРУРГИЈЕ“ дана 05.11.2020. године са почетком у 13 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.    

Детаљније

ДР ЈЕЛЕНА ЈОВАНИЋ

Обавештавамо Вас да ће  ДР ЈЕЛЕНА ЈОВАНИЋ  бранити рад под називом „АКУТНИ КОРОНАРНИ СИНДРОМ СА „НОРМАЛНИМ КОРОНАРНИМ АРТЕРИЈАМА““ дана 30.10.2020. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.      

Детаљније

ДР ПРЕДРАГ САЗДАНОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ПРЕДРАГ САЗДАНОВИЋ бранити рад под називом „УТИЦАЈ ХЛАМИДИЈАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ НА ИСХОД IN VITRO ФЕРТИЛИЗАЦИЈЕ“ дана 27.10.2020. године са почетком у 12 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.  

Детаљније

Др Андрија Грустам

Др Андрија Грустам, браниће докторску дисертацију под називом „ФАКТОРИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ПАЦИЈЕНАТА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“, дана 19.10.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић Микановић, Проф.др Јанко Јанковић и Проф.др Александар Вишњић. Ментор: Проф.др Александра Јовић Вранеш, Коментор: Проф.др Зорана Јовановић Андерсен, Универзитет у Копенхагену.

Детаљније

ДР БОЈАН РАДОЈИЧИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР БОЈАН РАДОЈИЧИЋ бранити рад под називом „СЕЛЕКЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА И КЛИНИЧКИ ИСХОД КОНКОМИТАНТНОГ ХЕМИО-РАДИОТЕРАПИЈСКОГ ЛЕЧЕЊА ЛОКАЛНО УЗНАПРЕДОВАЛОГ ИНОПЕРАБИЛНОГ НЕМИКРОЦЕЛУЛАРНОГ КАРЦИНОМА ПЛУЋА“ дана 20.10.2020. године са почетком у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.

Детаљније

ДР СПАСОЈЕ ПОПЕВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР СПАСОЈЕ ПОПЕВИЋ бранити рад под називом „РАДИОГРАФСКО-БРОНХОСКОПСКЕ КОРЕЛАЦИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ САРКОИДОЗЕ“ дана 14.10.2020. године са почетком у 12 часова у свечаној сали Секретаријата Факултета    

Детаљније

Др Јована Рајковић

Др Јована Рајковић, браниће докторску дисертацију под називом „ЕФЕКТИ ОТВАРАЧА КАЛИЈУМОВИХ КАНАЛА НА ИЗОЛОВАНЕ БАЈПАС ГРАФТОВЕ БОЛЕСНИКА СА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСОМ ТИП 2“, дана 13.10.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Мирослав Раденковић, Проф.др Гордана Драговић-Лукић, Проф.др Светозар Путник, Доц.др Софија Глумац и Проф.др Милица Атанацковић-Крстоношић. Ментор: Проф.др Љиљана Гојковић Букарица, Коментор: Проф.др Миодраг Перић.    

Детаљније