Распоред практичне наставе за лекаре уписане на двосеместралну наставу из Опште и Абдоминалне хирургије

Распоред практичне наставе за лекаре уписане на двосеместралну наставу из Опште и Абдоминалне хирургије    

Детаљније

Распоред практичног рада по установама за специјализанте који су уписани на похађање двосеместралне наставе Гинекологије и акушерства, школска 2020/2021. година

Распоред практичног рада по установама за специјализанте који су уписани на похађање двосеместралне наставе Гинекологије и акушерства, школска 2020/2021. година

Детаљније

Распоред предавања за специјализанте Дечје хирургије који су уписани на похађање двосеместралне наставе школске 2020/21. године.

Распоред предавања за специјализанте Дечје хирургије који су уписани на похађање двосеместралне наставе школске 2020/21. године Практична настава ће се одржавати према плану и програму на свим одељењима УДК.

Детаљније

СПИСАК ЛЕКАРА УПИСАНИХ НА ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ У ОКВИРУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

СПИСАК ЛЕКАРА УПИСАНИХ НА ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ У ОКВИРУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Детаљније

Распоред предавања за специјализанте Интерне медицине који су уписани на похађање двосеместралне наставе 2020/21. године

Распоред предавања за специјализанте Интерне медицине који су уписани на похађање двосеместралне наставе 2020/21. године spisak spec kruzenje 2020 sema kruzenja

Детаљније

Распоред предавања за специјализанте Физикалне медицине и рехабилитације који су уписани на похађање двосеместралне наставе 2020/21. године

Специјализанти уписани на двосеместралну наставу из Физикалне медицине и рехабилитације треба да се јаве 01.10.2020 у 10часова, у Амфитеатар Клинике за рехабилитацију „др. Мирослав Зотовић“, Сокобањска 13, ради договора. У случају спречености потребно је да се јаве емаилом на адресу: ljkonstantinovic@yahoo.com Шеф катедре за последипломску наставу: Проф.др Љубица Константиновић   Теоријска настава ФМР јесењи 2020-2021 ФМР Распоред практичне наставе 2020-2021      

Детаљније

Распоред предавања специјалистичких студија из Хигијене, за специјализанте Хигијене, Епидемиологије, Социјалне медицине и Медицинске статистике

Распоред предавања специјалистичких студија из Хигијене, за специјализанте Хигијене, Епидемиологије, Социјалне медицине и Медицинске статистике Потребно је да се студенти јаве у четвртак у 13часова на Институт за хигијену ради договора.

Детаљније

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАНТЕ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ, Школска 2020/21. година, ПРВИ ДЕО

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАНТЕ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ, Школска 2020/21. година

Детаљније

РAСПOРEД ПРEДAВAЊA TEOРИJСКE НAСTAВE ЗA ЛEКAРE НA СПEЦИJAЛИЗAЦИJAMA ИЗ КЛИНИЧКE БИOХEMИJE И ЛAБOРATOРИJСКE MEДИЦИНE, I СEMEСTAР ШКOЛСКE 2020/2021. ГOДИНE

РAСПOРEД ПРEДAВAЊA TEOРИJСКE НAСTAВE ЗA ЛEКAРE НA СПEЦИJAЛИЗAЦИJAMA ИЗ КЛИНИЧКE БИOХEMИJE И ЛAБOРATOРИJСКE MEДИЦИНE I СEMEСTAР ШКOЛСКE 2020/2021. ГOДИНE    

Детаљније

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА И СЕМЕСТАР ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА ЗА ШК.2020/2021. годину.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА И СЕМЕСТАР ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА ЗА ШК.2020/2021. годину.    

Детаљније