ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ СТУДЕНТСКЕ ЧИТАОНИЦЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ СТУДЕНТСКЕ  ЧИТАОНИЦЕ
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Студентска читаоница Медицинског факултета у Београду отвара своја врата у среду 20. маја 2020. године али само уз поштовање свих мера заштите.

Корисници читаонице морају бити без симптома који указују на COVID-19 (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса).

У складу са Препорукама за поступање запослених и посетилаца/странака у библиотекама, музејима, галеријама у оквиру поступног ублажавања мера везаних за спречавање ширења болести COVID-19 донете су и неопходне заштитне и превентивне мере.

Улазак корисника у простор читаонице биће контролисан од стране запослених на самим улазним вратима. Након што у простор уђе максималан број студената даљи улазак ће бити могућ тек када један студент/корисник изађе.

Приликом уласка у Студентску читаоницу сва лица су дужна:

  • да прођу дезобаријеру (дезинфекциону заштиту обуће),
  • да изврше дезинфекцију руку (дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола,
  • да носе личну хигијенску маску која пријања на нос, уста и браду, а пожељно је да носе и заштитне рукавице,
  • да све време боравка у читаоници држе дистанцу од најмање два метра од других лица.

Сви студенти су дужни да у објекту, уз ношење маски, редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или дезинфекције руку средством на бази 70% алкохола.

Сав отпад у који улазе и употребљене маске одлажу се у кесу, која се налази у канти за ђубре, а која се мора завезати пре одлагања у контејнер.

Лица која не буду поштовала сва претходно наведена правила неће им бити дозвољен улазак као и боравак у Студентску читаоницу.

Ове мере биће на снази док постоји опасност од ширења заразне болести COVID-19, а о свим изменама и допунама Медицински факултет у Београду ће благовремено обавестити преко сајта и обавештењем на вратима Студентске читаонице.

 

У Београду, 19.05.2020. г.

Управник ЦИБИД-а

Бранко Шантрић, дипл. екон.

 

Остале вести из категорије