Конкурс за доделу 6 једномесечних стипендија за усавршавање студената на Универзитету у Хамбургу

Медицински факултет у Београду, у сарадњи са Универзитетом у Хамбургу, Немачка,  расписујe

КОНКУРС
ЗА
ДОДЕЛУ 6 ЈЕДНОМЕСЕЧНИХ СТИПЕНДИЈА ЗА УСАВРШАВАЊЕ СТУДЕНАТА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ХАМБУРГУ

 

 1. Карактеристике стипендије
 • појединачна стипендија подразумева трошкове боравка од 30 дана у академском резиденцијалном смештају у Хамбургу у организацији Универзитета у Хамбургу
 • стипендија се реализује у септембру 2024. године
 • у пријави је потребно нагласити за коју област усавршавања је кандидат заинтересован (3 жељене области)
 • стипендија не подразумева трошкове пута и издавања визе.
 1. Услови конкурса
 • кандидат треба да буде студент 5. или године студија*, који није претходно боравио на студентском усавршавању у организацији Медицинског факултета у Београду;
 • просечна оцена студирања треба да буде изнад 8,5;
 • активно знање енглеског језика;
 • научни радови;
 • потврда о извршеној вакцинацији и то вакцинама произвођача “Pfizer” или “Moderna”.
 1. Избор кандидата
 • конкурс расписује Колегијум декана Медицинског факултета у Београду;
 • конкурс се спроводи у организацији Центра за међународну сарадњу Факултета;
 • Комисија Факултета за доделу стипендија (3 представника Колегијума декана и 2 представникa Студентског парламента);
 • објављивање резултата конкурса, обавештавање кандидата и праћење реализације одвија се у организацији Центра за међународну сарадњу Факултета.
 1. Документација треба да садржи:
 • биографију са детаљним подацима (адреса, број телефона, и-мејл адреса, средња оцена) на српском и енглеском језику;
 • потврду о положеним испитима;
 • потврду о активном знању енглеског језика;
 • ПРЕПОРУЧЉИВО: писмо препоруке наставника или сарадника (максимално 1 препорука);
 • списак радова (у прилогу треба доставити радове, са насловном страницом часописа у коме је рад објављен).

НАПОМЕНА: Радови са истим резултатима бодоваће се само једном на српском и једном на енглеском језику.

 1. Пријаве са комплетном документацијом у електронском облику треба послати имејлом на адресу natasa.ognjanovic@med.bg.ac.rs.

Напомена: уколико пропратна документација превазилази предвиђену величину за слање докумената маилом, документацију треба доставити преко WeTransfer-a.

Рок за пријаву је до 31. маја 2024. године.

Сва детаљнија обавештења можете добити у Центру за међународну сарадњу (бр.тел. 36 36 327, 36 36 396 или путем имејла: natasa.ognjanovic@med.bg.ac.rs).

*Конкурс важи само за оне који и даље имају активан статус студента (односно нису завршили факултет у тренутку размене).

 

Колегијум декана
Медицинског факултета

 

Остале вести из категорије