ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УПИСАНИ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УПИСАНИ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 

Студенти уписани школске 2017/18. године који нису одбранили рад до 30.09.2021. године, положили су све испите предвиђене програмом студија и имају одобрену тему за израду рада, имају право да поднесу молбу да им се продужи рок за одбрану завршног рада за 12 (дванаест) месеци – до 30.09.2022. године. После тог рока им престаје статус студента због неблаговременог завршетка студија.

Молбе се подносе у периоду од 11.10. до 15.10.2021. године у студентској служби. Уз молбу и индекс, прилаже се доказ о уплати у износу од 13.600,00 динара на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број 742311-ПО 58.

 Истовремено предају се уплатнице за упис шк. 2021/22. године у износу од 1 600 дин, текући рачун број 840-1139666-89, позив на број ПО100.

Студенти којима се одобри продужење рока за одбрану рада – завршавање студија, обнављају упис школске 2021/22. године.

 

Остале вести из категорије