Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију – Октобарски испитни рок

У октобарском испитном року испитивачи Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију ће питати по следећем распореду:

Проф. Д.Матановић ће питати 27.09.2021. године са почетком у 9 часова у просторијама Клинике за рехабилитацију КЦ Србије, улаз преко пута ОРЛ клинике.

Проф.И.Петронић Марковић ће питати 28.09.2021. године са почетком у 9 часова у Универзитетској дечјој клиници, Тришова бр.10.

Проф. др Љ.Константиновић ће питати 28.09.2021. године са почетком у 9 часова у Амфитеатру Клинике за рехабилитацију Мирослав Зотовић,Сокобањска 13.

Проф.М.Лазовић ће питати 28.09.2021. године са почетком 10,30 часова у Амфитеатру Института за рехабилитацију, Сокобањска 17.

Проф.Д.Ћировић ће питати 28.09.2021. године са почетком у 9 часова у Универзитетској дечјој клиници, Тиршова бр. 10.

Проф.Е.Дубљанин Распоповић ће питати 28.08.2021. гпдоме са почетком у 8 часова у просторијама Клинике за ортопедију и трауматологију КЦ Србије.

Проф.Н.Мујовић ће питати 28.09.2021. године са почетком у у 9 часова на Клиници за плућне болести и туберкулозу КЦ Србије.

Доц.М.Грајић ће питати 28.08.2021. године са почетком у 8 часова у просторијама Клинике за рехабилитацију КЦ Србије, улаз преко пута ОРЛ Клинике.

Доц.Александра Видаковић ће питати 28.09.2021. године са почетком у 11 часова у Амфитеатру Клинике за рехабилитацију Мирослав Зотовић, Сокобањска 13.

Доц.Нела Илић ће питати 28.09.2021. године са почетком у 9 часова у просторијама Клинике за рехабилитацију КЦ Србије, улаз преко пута ОРЛ Клинике.

Доц.Оливера Ђорђевић ће питати 28.09.2021. године са почетком у 12,30 часова у Амфитеатру Клинике за рехабилтиацију Мирослав Зотовић, Сокобањске 13.

Испит потврдити на број тел. 011 2060738 или на мејл katedra.fiz-med@udk.bg.ac.rs

Остале вести из категорије