ЦСНИРС – Рок за предају радова

Драге колегинице и колеге,

У договору са Управом Факултета, обавештавамо вас да је за рок за предају радова петак, 12. март. Предаја радова ће се обавити преко online платформе, којој се приступа користећи корисничко име и лозинку за е-студент.

Неопходно је предати:

  1. Рад, који задовољава техничке норме прописане Упутством за писање студентских радова. Рад се предаје искључиво као .pdf документ. Приликом предаје неопходно је именовати документ на следећи начин: Назив предмета – Назив рада.pdf
  2. Оверену и потписану Изјаву аутора и ментора (скенирани документ или фотографија).

Детаљно упутство за приступ и коришћење платформе налази се у прилогу. Упутство за писање радова и Изјаву аутора и ментора можете пронаћи у делу Преузимање на сајту Факултета.

На online платформи, ће ускоро бити доступни примери добро написаних радова, који вам могу послужити приликом писања ваших радова.

Подсећамо вас да рад не сме бити претходно публикован или прихваћен за публиковање у часопис, као ни део претходно одбрањене магистарске или докторске тезе, академског специјалистичког или мастер рада.

ЦСНИРС има право да пристигле радове који не испуњавају горепоменуте техничке норме не узме у разматрање приликом Конкурса.

За сва додатна питања и недоумице можете контактирати ЦСНИРС путем мејл адресе, Фејсбук странице или лично преко неког од чланова и волонтера.

Свим колегиницама и колегама желимо много среће у прављењу својих првих корака у науци.

Ваш ЦСНИРС

Остале вести из категорије