Изборна настава за зимски семестар

Објављени су Спискови студената Изборне наставе за зимски семестар школске 2020/2021. године

Студенти који нису на списку или су распоређени на Изборну наставу коју су раније слушали у обавези су да се јаве свом референту у Студентској служби у периоду од  10.11.2020. до 16.11.2020. од  9,00 до 13,00 часова.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Остале вести из категорије