Програм теоријске  наставе  уже  специјализације из  Кардиологије

 Програм теоријске  наставе  уже  специјализације из  кардиологије за школску 2019/2020. годину

 

II СЕМЕСТАР

 

Програм наставе уже специјализације из кардиологије направљен је према Правилнику о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника (Службени гласник РС бр.10/13, 91/13, стране 742-746),  траје 12 месеци и обухвата:

 

 1. ПРАКТИЧНА НАСТАВА:

 

 • Клинички рад (2 месеца)
 • Коронарна јединица (2 месеца)
 • Инвазивна дијагностика и терапија (2 месеца)
 • Неинвазивна дијагностика (3 месеца)
 • Поремећаји срчаног ритма (2 месеца)
 • Рехабилитација срчаних болесника (15 дана)
 • Нуклеарна медицина у кардиологији (15 дана)

 

Распоред практичне наставе се обавља у КЦ Србије и наставним базама Медицинског факултета (КБЦ Земун, КБЦ Бежанијска коса, КБЦ Звездара, КБЦ „Др Драгиша Мишовић“, ИКВБ Дедиње), а према распореду који прави руководство катедре за кардиологију са субспецијализантима.

Према Правилнику о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника (Службени гласник РС бр.10/13, 91/13, стране 742-746) направљен је план и дефинисан број практичних (дијагностичких или терапијских) процедура које сваки кандидат  треба да изведе током трајања наставе. Свака практична процедура мора да буде буде изведена под контролом супервизора, који је наставник или сарадник Медицинског факултета, и ментора. Сваки кандидат је у обавези да води дневник (логбоок) изведених практичних процедура и вештина, који ће служити за процену компетентности кандидата пре стицања права за полагање завршног испита.

 

 

 1. ТЕОРИЈСКА НАСТАВА:

 

 • Подразумева обавезна предавања која се одржавају од понедељка до четвртка од 14:00-17:00х (изузев државним и верским празницима)
 • Предавања се одржавају у сали 1-187на 1. спрату Поликлинике КЦ Србије (кључ од сале 1-187 се налази код секретарице директора Поликлинике КЦС). После предавања, кључ се оставља код обезбеђења на улазу у Поликлинику КЦС, преко пута Клинике за гинекологију.

 

 

Предмет 8.

Клиничка кардиологија (90 часова)

Руководиоци: Проф. др Александар Н. Нешковић и Проф. др Бранко Белеслин

 

Понедељак, 09.03.2020.

Историјат и перспективе клиничке кардиологије (1 час) 14:00-14:45х

Академик Проф. др Петар М. Сеферовић

Најзначајније новине у дијагностици кардиоваскуларних обољења (2 часа) 14:45-16:15х

Проф. др Биљана Путниковић

 

Уторак, 10.03.2020.

Критички осврт на значај генетског тестирања у клиничкој кардиологији (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Ивана Недељковић 

Молекуларна биологија у клиничкој кардиологији (2 часа) 14:45-16:15х

Проф. др Предраг Митровић

 

Среда, 11.03.2020.

Значај медицине засноване на доказима за доношење одлуке у клиничкој кардиологији (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Раде Бабић

Доношење правилне клиничке одлуке у кардиологији: Препоруке, искуство или клиничка интуиција? (2 часа) 14:45-16:15х

Проф. др Горан Милашиновић

 

Четвртак, 12.03.2020.

Значај коморбидитета у оптималном терапијском приступу у клиничкој кардиологији (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Синиша У. Павловић

Епидемиологија и фактори ризика за исхемијску болест срца  (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Владан Вукчевић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (2 часа) 15:30-17:00х

 

Понедељак, 16.03.2020.

Атеросклероза коронарних артерија (1 час) 14:00-14:45х

Академик Проф. др Владимир Кањух

Патофизиологија коронарног протока и тестови за откривање исхемије (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Бранко Белеслин

Клиничка подела исхемијске болести срца. Стабилна ангина пекторис (1 час) 15:30-16-15х

Проф. др Игор Мрдовић

 

Уторак, 17.03.2020.

Акутни коронарни синдроми (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др Милика Ашанин

Акутни инфаркт миокарда са елевацијом СТ сегмента (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Александар Н. Нешковић

Акутна срчана инсуфицијенција (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др Александар Н.Нешковић

Кардиогени шок: клиничка слика и лечење (1 час) 17:00-17:45х

Проф. др Александар Н. Нешковић

 

Среда, 18.03.2020.

Акутни коронарни синдром код посебних група болесника (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Бранислав Стефановић

Процена, стратегија и лечење болесника после инфаркта миокарда (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Милан Недељковић

Реваскуларизација миокарда: могућности и перспективе (1 час) 15:30-16:15

Проф. др Горан Станковић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (1 час) 16:15-17:00х

 

Четвртак, 19.03.2020.

Епидемиологија, етиологија и патофизиологија срчане инсуфицијенције (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др Мина Радосављевић-Радовановић

Клиничка слика и дијагноза хроничне срчане инсуфицијенције (2 часа) 15:30-17:00х

Проф. др Синиша У. Павловић

 

Понедељак, 23.03.2020.

Медикаментно лечење хроничне срчане инсуфицијенције (2 часа) 14:00-15:30х

Академик, Проф. др Петар М. Сеферовић

Нефармаколошке и хируршке методе у лечењу хроничне срчане инсуфицијенције (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Петар Оташевић

Срчана инсуфицијенција са очуваном ејекционом фракцијом (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др Драган Симић

 

Уторак, 24.03.2020.

Епидемиологија, дефиниција и класификација артеријске хипертензије (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Весна Стојанов

Патофизиологија артеријске хипертензије (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Драган Симић

Секундарне хипертензије (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Небојша Тасић

 

Среда, 25.03.2020.

Клиничка слика и дијагноза артеријске хипертензије (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др  Бранислава Ивановић

Хипертензија код посебних група болесника (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др  Бранислава Ивановић

Хитна стања у артеријској хипертензији – хипертензивне кризе (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др Бранислава Ивановић

 

Четвртак, 26.03.2020.

Лечење артеријске хипертензије (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др Весна Стојанов

Медикаментно лечење резистентне артеријске хипертензије (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Весна Стојанов

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (1 час) 16:15-17:00х

 

Понедељак, 30.03.2020.

Патолошка анатомија валвуларних мана и инфективног ендокардитиса (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Дејан Опрић

Патолошка анатомија инфламаторих и дегенеративних обољења миокарда и перикарда (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Дејан Опрић

 

Болести митралне валвуле (2 часа) 15:30-17:00х

Доц. др Данијела Трифуновић

 

Уторак, 31.03.2020.

Болести аортне валвуле (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др Милан Петровић

Болести трикуспидне и пулмоналне валвуле (2 часа) 15:30-17:00х

Проф. др Димтра Калимановска-Оштрић

 

Среда, 01.04.2020.

Клиничка презентација вештачких срчаних залистака (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др Биљана Обреновић Кирћански

Перкутане и хируршке интервенције у лечењу валвуларних мана срца: индикације и перспективе (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Биљана Обреновић Кирћански

Инфективни ендокардитис (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др Биљана Обреновић Кирћански

 

Четвртак, 02.04.2020.

Инфламаторне болести срчаног мишића (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др Арсен Д. Ристић

Болести перикарда (2 часа) 15:30-17:00х

Проф. др Арсен Д. Ристић

 

Понедељак, 06.04.2020.

Кардиомиопатије (2 часа) 14:00-15:30х

Академик Проф. др Петар М. Сеферовић

Урођене срчане мане код одраслих (2 часа) 15:30-17:00х

Проф. др Димитра Калимановска-Оштрић

 

Уторак, 07.04.2020.

Патолошка анатомија болести аорте (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Дејан Опрић

Болести аорте (2 часа) 14:45-16:15х

Проф. др Небојша Радовановић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (1 час) 16:15-17:00х

 

Среда, 08.04.2020.

Клиничка слика, дијагноза и лечење дисекције аорте (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. Др Мина Радосављевић Радовановић

Емболија плућа (2 часа) 15:30-17:00х

Проф. др Биљана Путниковић

 

Уторак, 14.04.2020.

Хронично плућно срце (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Владан Вукчевић

Плућна хипертензија (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Арсен Д. Ристић

Тумори  срца  и перикарда (1 час) 15:30-16:15х

Академик проф. др Владимир Кањух

Болести артерија и вена (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др Александра Николић

 

 

Среда, 15.04.2020.

Кардиоваскуларна обољења у току трудноће (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др Небојша Радовановић

Кардиоваскуларна обољења код жена (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Милица Деклева

Изненадна срчана смрт: Ризик, стратификација и превенција (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др Бранислав Миловановић

 

УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ У ПЕРИОДУ ОД 16. ДО 20. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ

 

Уторак, 21.04.2020.

Обољења срца у току болести других органа и система (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др Ана Ђорђевић-Дикић

Примењена кардиоваскуларна фармакологија (2 часа) 15:30-17:00х

Проф. др Синиша Стојковић

 

Среда, 22.04.2020.

Дијабетес и болести срца (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Вера Ћелић

Кардиолошки аспекти метаболичког синдрома (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Раде Бабић

Процена за некардиолошку хируршку интервенцију код кардиолошких болесника (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Наташа Марковић Николић

                                         

Четвртак, 23.04.2020.

Физичка активност и кардиоваскуларни систем (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Ивана Недељковић

Значај правилне кардиолошке процене код спортиста (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Ивана Недељковић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (2 часа) 15:30-17:00х

 

 

Предмет 9.

Кардиоваскуларна фармакологија (22 часа)

Руководилац: Проф. др Радан Стојановић

 

Понедељак, 27.04.2020.

Принципи фармакокинетике (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Невена Дивац

Фармаковигиланса у кардиологији (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Зоран Тодоровић

Диуретици (1 час) 15:30-16:15х

Академик Проф. др Петар М. Сеферовић

Гликозиди дигиталиса и инотропни лекови (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др Радан Стојановић

 

Уторак, 28.04.2020.

Антитромбоцитни лекови (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Раде Бабић

 

Антикоагулантни лекови (2 часа) 14:45-16:15х

Доц. др Татјана Потпара

Тромболитичка терапија у акутним кардиоваскуларним стањима (АКС, ПЕ) (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др Мирослав Раденковић

 

Среда, 29.04.2020.

Бета блокатори у кардиоваскуларном континууму (2 часа) 14:00-15:30х

Академик Проф. др Петар М.Сеферовић

Инхибитори АЦЕ у кардиоваскуларном континууму (2 часа) 15:30-17:00х

Академик Проф. др Петар М.Сеферовић

 

Четвртак, 30.04.2020.

Блокатори АТ1 рецептора  и антагонисти алдостерона (1 час) 14:00-14:45х    

Проф. др Биљана Обреновић Кирћански

Блокатори калцијумских канала (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Бранислава Ивановић

Нитрати и нови антиангинални лекови (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Игор Мрдовић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (1 час) 16:15-17:00х

 

Понедељак, 04.05.2020.

Антиаритмици (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др Горан Милашиновић

Антидијабетици у кардиологији (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Катарина  Лалић

Статини и антиатеросклеротски лекови (1 час) 16:15-17:00х

Доц. др Катарина Савић-Вујовић

 

Уторак, 05.05.2020.

Нежељене интеракције кардиоваскуларних лекова (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Мирослав Раденковић

Модулација калијумових канала као терапијски принцип у кардиологији (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Љ. Букарица Гојковић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (2 час) 15:30-17:00х

                             

Предмет 10.

Пејсмејкери у кардиолошким обољењима (8 часова)

Руководилац: Проф. др Горан Милашиновић

 

Четвртак, 07.05.2020.

Физичке и електрофизиолошке основе електричне стимулације срца (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др  Горан Милашиновић

Пејсмејкери за лечење брадиаритмија код одраслих и код деце (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др  Горан Милашиновић

Пејсмејкери у дијагностици аритмија и синкопа (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др  Синиша У. Павловић

Пејсмејкери у лечењу тахиаритмија (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др  Синиша У. Павловић

 

Понедељак, 11.05.2020.

Ресинхронизациона терапија срчане слабости (2 часа) 14:00-15:30х

Проф. др  Горан Милашиновић

Конкомитантне процедуре РФ аблације и имплантације пејсмејкера (1 час) 15:30-16:15х

Доц. др  Небојша Мујовић

Индикације, значај и компликације привременог пејсинга (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др Небојша Радовановић                                                   

 

Предмет 11.

Интервентна кардиологија (9 часова)

Руководиоци: Проф. др Раде Бабић и Проф. др Горан Станковић

 

Уторак, 12.05.2020.

Интервентна кардиологија: историјат, развој материјала, техника и средстава (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Владан Вукчевић

Имагинг и функционалне технике у интервентној кардиологији (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Бранко Белеслин

Улога тима за срце (кардиолог, кардиохирург) у постављању индикација за миокардну реваскуларизацију (2 часа) 15:30-17:00х

Проф. др Александра  Аранђеловић

 

Среда, 13.05.2020.

Примарна ПЦИ (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Синиша Стојковић

Интервентна кардиологија, посебне области: главно стабло, бифуркације, хроничне тоталне оклузије (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Горан Станковић

Фармакотерапија у интервентној кардиологији (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Раде Бабић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (1 час) 16:15-17:00х

 

Понедељак, 18.05.2020.

Перкутане интервенције у структуралним болестима и кардиоваскуларна регенеративна терапија (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Раде Бабић

Лечење артеријске хипертензије интервентним процедурама (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Александра Арандјеловић

Транскатетерска имплантација аортне валвуле – ТАВИ (1 час) 15:30-16:15

Проф. др Милан Недељковић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (1 час) 16:15-17:00х

 

Предмет 12.

Кардиоваскуларна хирургија (17 часова)

Руководиоци: Проф. др Миодраг Периц и Проф. др  Слободан Цветковић

 

Уторак, 19.05.2020.

Хирургија стечених валвуларних мана-замена залистака (вештачки, биолошки, хомографтови) (2 часа) 14:00-15:30х

Доц. др Слободан Мићовић

Хирургија коронарне болести (2 часа) 15:30-17:00х

Проф. др Александар Микић

 

 

Среда, 20.05.2020.

Лечење стечених валвуларних мана-реконструктивна хирургија (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Иван Стојановић

Хирургија конгениталних мана у одраслих (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Светозар Путник

Хирургија асцедентне и торакалне аорте (2 часа) 15:30-17:00х

Проф. др Александар Микић

 

Четвртак, 21.05.2020.

Компликације после операција на срцу (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Милош Велиновић

Хирургија цереброваскуларне болести (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Ненад Илијевски                                         

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (2 часа) 15:30-17:00х

 

Понедељак, 25.05.2020.

Хирургија у лечењу кардиомиопатија и болести перикарда (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Иван Стојановић

Трансплантација срца (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Миодраг Перић

Механичка потпора срца и вештачко срце (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Светозар Путник

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (1 час) 16:15-17:00х

 

Уторак, 26.05.2020.

Периферна васкуларна болест (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Душан Костић

Периферне акутне исхемије (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др  Слободан Цветковић

Анеуризматска болест (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Мирослав Марковић

Обољења вена и дубока венска тромбоза (1 час) 16:15-17:00х

Проф. др Драган Марковић

 

Предмет 13.

Епидемиологија, превенција и рехабилитација болесника са КВ болестима  (12 часова)

Руководилац: Проф. др  Бранислава Ивановић

 

Среда, 27.05.2020.

Епидемиолошка истраживања кардиоваскуларних болести – типови студија (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Бранислава Ивановић

Важне клиничко-епидемиолошке студије у кардиологији (1час) 14:45-15:30х

Проф. др Бранислава Ивановић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (2 часа) 15:30-17:00х

 

Четвртак, 28.05.2020.

Примарна, секундарна и терцијарна превенција кардиоваскуларних болести (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Љиљана Марковић Денић

Укупни  индивидуални кардиоваскуларни ризик – клинички приступ (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Небојша Тасић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (2 часа) 15:30-17:00х

 

Понедељак, 01.06.2020.

Исхрана, гојазност и кардиоваскуларне болести (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Бранко Јаковљевић

Значај неконвенцијалних фактора ризика за кардиоваскуларне болести (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Бранко Јаковљевић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (2 часа) 15:30-17:00х

 

Уторак, 02.06.2020.

Хипертрофија миокарда, ризик и превенција (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Бранислава Ивановић

Физичка активност у превенцији КВ болести и атлетско срце (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Сања Мазић

Принципи дозирања физичких активности у рехабилитацији КВ болесника (1 час) 15:30-16:15х

Проф. др Сања Мазић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (1 час) 16:15-17:00х

 

Среда, 03.06.2020.

Цереброваскуларне компликације кардиоваскуларних обољења (1 час) 14:00-14:45х

Проф. др Мина Радосављевић-Радовановић

Рехабилитација  болесника са кардиоваскуларним болестима (1 час) 14:45-15:30х

Проф. др Драгана Матановић

Процена функционалне способности КВС и процена радне способности (1 час) 15:30-16:15

Проф. др Игор Мрдовић

Термин за надокнаду или раније одржавање предавања (1 час) 16:15-17:00х

 

ТЕРМИНИ ЗА НАДОКНАДУ НЕОДРЖАНИХ ПРЕДАВАЊА:

 

ЧЕТВРТАК 04.06.2020. од  14:00 – 17:00х

ПОНЕДЕЉАК 08.06.2020. од  14:00 – 17:00х

УТОРАК 09.06.2020. од  14:00 – 17:00х

СРЕДА 10.06.2020.  од  14:00 – 17:00х

ЧЕТВРТАК 11.06.2020. од  14:00 – 17:00х

ПОНЕДЕЉАК 15.06.2020. од  14:00 – 17:00х

УТОРАК 16.06.2020. од  14:00 – 17:00х

СРЕДА 17.06.2020. од 14:00 – 17:00х

ЧЕТВРТАК 18.06.2020. од 14:00 – 17:00х

 

Моле се предавачи да се за термине надокнада предавања обрате руководству катедре путем е-маила: катедракардиологијемфуб@yахоо.цом

 

Остале вести из категорије