Клиничка фармакологија – фармакотерапија

Ужа специјализација

Клиничка фармакологија – фармакотерапија

 

Предавања се одржавају средом од 1430 у просторијама Институту за фармакологију

II семестар 2019/2020

 

26.02.2020 GLP, GCP – З. Тодоровић

Принципи рада етичких комитета – М. Раденковић

04.03.2020 Законски аспекти развоја, регистрације и примене лекова – Д. Марисављевић
11.03.2020 Клиничка испитивања у кардиологији – Н. Жигон

Клиничка испитивања у психијатрији  – Ј. Самардзић

18.03.2020 Клиничка испитивања у онкологији  –  С. Бошњак

Клиничка испитивања у педијатрији  – М. Бајчетић

25.03.2020 Клиничка испитивања антиретровирусних лекова

Принципи и новине у лечењу ХИВ инфекције – Г. Драговић-Лукић

01.04.2020 Клиничка токсикологија – З.Шегрт
08.04.2020 Фармакотерапија артеријске хипертензије: нове смернице – Љ. Гојковић-Букарица

Фармакотерапија срчане инсуфицијенције – А. Ристић

15.04.2020 Клиничка фармакологија анестетика- Н. Жигон

Кардиоваскуларни систем и регулациони механизми – М. Јовић

22.04.2020 Терапорезистентна депресија – О.Вуковић

Фармакотерапија схизофреније – Ј. Самарџић

29.04.2020 Праћење потрошње лекова (антидепресиви, психофармаци) – Н. Дивац

Интеракције лекова – пример антиепилептици – Р. Стојановић

06.05.2020 Фармакотерапија пептичког улкуса: ерадикација Х. Пyлори – Д. Обрадовић

NSAIL: улога и значај селективних COX-2 инхибитора – М. Раденковић

13.05.2020 Клиничка фармакологија хормона – З. Тодоровић

Фармакотерапија бола – С. Вучковић

20.05.2020 Метаболички синдром – Г. Драговић-Лукић

Фармакотерапија шећерне болести – З. Нешић

27.05.2020 Специфичности антибиотске терапије у интензивним јединицама – В. Бумбаширевић

Принципи и новине у антибиотској терапији – М. Бајчетић

03.06.2020 Принципи фармакотерапије малигних обољења – Д. Протић

Надокнаде и овера семестра – М. Бајчетић, З. Тодоровић

 

Проф. др Милица Бајчетић

Шеф Катедре за специјалистичку наставу

Остале вести из категорије