Клиничка  генетика

 Распоред теоријске наставе

За ужу  специјализацију из Клиничке  генетике, 2019/2020.

 

  медицинска генетика (2.03-23.03 2020)

 

Предавања- консултације у оквиру блока Медицинске генетике одржаваће се на Институту за хуману генетику (Вишеградска 26, од 14х)

 

2.03.2020

Структура и улога наследне основе, организација генома човека

доц. др Нела Максимовић                                                                                     3 часа

 

3.03.2020

Биосинтеза протеина
проф. др Вера Буњевачки                                                                           3 часа

 

4.03.2020

Регулација генске екпресије

проф. др Вера Буњевачки                                                                                     3 часа

 

05.03.2020

Генске мутације и механизми поправке ДНК

проф. др Оливер Стојковић                                                                                  4 часа

 

06.03.2020

Ћелијски циклус

проф. др Момчило Ристановић                                                                 3 часа

 

09.03.2020

Гаметогенеза и њени поремећаји                                                                          
проф. др Момчило Ристановић                                                                    4 часа

 

10.03.2020

Нумеричке аберације хромозома
проф. др Сузана Цвјетићанин                                                                         3 часа

 

11.03.2020

Структурне аберације хромозома                                     

проф. др Сузана Цвјетићанин                                                                              3 часа

 

 

12.03.2020

Деловање гена и закони наследјивања И
проф. др Биљана Јекић                                                                          3 часа

 

13.03.2020

Деловање гена и закони наследјивања ИИ                                                

проф. др Татјана Дамњановић                                                                 4 часа

 

 

16.03.2020

Генетичка основа детерминације и диференцијације пола човека
проф. др Ивана Новаковић                                                                           4 часа

 

17.03.2020

Онкогенетика
проф.    др Вера Буњевачки                                                                                          3 часа

 

18.03.2020

Методе испитивања хуманог кариотипа-технике у цитогенетици
проф. др Момчило Ристановић                                                                           
3 часа

 

19.03.2020

Основне методе молекуларне генетике                                                                            

  доц. др Нела Максимовић                                                                                  3 часа

 

20.03.2020

Основе генетичког инжињеринга и генска терапија                                          

проф. др Оливер Стојковић                                                                                 3 часа

 

 

23.03.2020

Генетика хуманих популација

проф.  др Сузана Цвјетићанин                                                                 3 часа

 

Клиничка генетика (24.03– 29.04.2020)

 

 

Консултације – предавања у оквиру блока Клиничке генетике одржаваће се на матичним Институтима – Клиникама у 14х или у време договорено са предавачем.

 

 

24.03.2020

Принципи молекуларно генетичке детекције вирусних инфекција                                            2 часа

      проф. др Тања Јовановић                                                                              

 

25.03.2020

Имуногенетика                                                                                                        4 часа

      проф.др Вера Правица, Владимир Перовић

 

26.03.2020

 Методе за идентификацију особа у форензичкој медицини                                           4 часа

проф. др Слободан Савић, проф. др Оливер Стојковић

 

27.03.2020

Пренатални инвазивни дијагностички поступци                                                             2 часа

Проф.др  Небојша Радуновић

 

 

30.03.2020

Генетички аспекти кардиоваскуларних болести: урођене срчане мане                       2 часа

доц. др Горан Чутурило

 

31.03.2020

Генетичка основа кардиомиопатија                                                                                 2 часа

проф. др Ивана Новаковић

 

01.04.2020

Генетичка основа атеросклерозе                                                                          2 часа

проф. др Татјана Дамњановић

 

  1. 04.2020

Генетичка основа тромбофилија                                                                          2 часа

проф. др Татјана Дамњановић

 

03.04.2020

  Наследни малигни тумори и мултитуморски синдроми у ендокринологији                       2 часа

проф. др Дјуро Мацут

 

06.04.2020

 Генетика хематолошких поремећаја                                                                               2 часа

проф. др Вера Буњевачки, др Весна Ђорђевић

 

07.04.2020

Генетика тумора                                                                                                     3 часа

проф. др Јелена Милашин

 

08.04.2020

Фармакогенетика                                                                                                    2 часа

проф. др Оливер Стојковић

 

09.04.2020

Интелектуалне потешкоће- генетички аспект                                                               3 часа

      доц. др Горан Чутурило

 

10.04.2020

Пренатална дијагноза и генетички савет                                                             3 часа

проф. Др Оливера Контић

 

13.04.2020

 Утицај јонизујућег зрачења на генетички материјал                                                     2 часа

проф. др Александар Миловановић

 

14.04.2020

Молекуларна токсикологија-савремени принципи                                                            2 часа

проф. др Петар Булат

 

15.04.2020

Молекуларна основа моногенских болести човека                                                         2 часа

доц. др Нела Максимовић 

 

22.04.2020

Наследни поремећаји метаболизма  И                                                                               2 часа

доц. др Маја Ђорђевић

 

23.04.2020

Наследни поремећаји метаболизма  ИИ                                                                            2 часа

доц. др Маја Ђорђевић

 

24.04.2020

Генетика неуролошких поремећаја                                                                         2 часа

      проф. др Ивана Новаковић

 

27.04.2020

 

 Клинички приступ дисморфичном детету.                                                                      2 часа

доц. др Горан Чутурило          

 

                                                                            

28.04.2020

Клинички приступ хипотоничном одојчету                                                                      2 часа

доц. др Горан Чутурило

 

29.04.2020

 

Процена ризика код моногенских и полигенских обољења . Превенција наследних болести
доц. др Горан Чутурило                                                                                     4 часа

 

 

 

 

 

 

Шеф Катедре за спец. наставу из Клиничке генетике

 Проф. др Момчило Ристановић

 

Остале вести из категорије