Обавештавају се студенти докторских академских да ће се овера старе и упис нове године, као и обнова године, вршити од 04-15. новембра 2019. године

Обавештавају се студенти докторских академских да ће се овера старе и упис нове године, као и обнова године, вршити од 04-15. новембра 2019. године

 

Обавештавају се студенти докторских академских студија да ће се овера старе и упис нове године, као и обнова године, вршити од  04-15. новембра 2019. године у Служби за научноистраживачки рад, у термину од 10-13 часова.

За упис треба приложити:

 

  1. индeкс
  2. један ШВ-20 попуњен образац
  3. семестрални лист (није потребно за обнову године -купује се у скриптарници Факултета)
  4. уплата у износу од 1.600,00 динара на текући рачун Медицинског факултета у Београду

број: 840-1139666-89, позив на број: РО100
(део средстава у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

  1. Доказ о уплати школарине  (уколико установа сноси трошкове студија – одлука установе за школску

2018/19. год.)

 

Напомињемо да сви студенти докторских студија морају да упишу или  обнове упис одговарајуће године у наведеном року како би задржали статус студента и имали право да заврше студије.

Уколико то не учине сматраће се да су прекинули студије.

Студенти су у обавези да приликом уписа или обнове године донесу доказ о уплати школарине.

 

Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ или у 5 рата, и то:

Износ школарине 180.000,оо   (уколико се уплаћује из иностранства – 2500 eur )

  1. рата 36.000,оо или 500 eur приликом уписа,
  2. рата 36.000,оо или 500 eur до 20.12.2019. године,
  3. рата 36.000,оо или 500 eur до 20.02.2020. године,
  4. рата 36.000,оо или 500 eur до 20.04.2020. године,
  5. рата 36.000,оо или 500 eur до 20.06.2020. године.

 

Школарина за обнову године износи 36.000,00 дин.

Школарина за стране држављане износи 4.000,00 eur. по години.

за девизне уплате контактирати Финансијску службу Медицинског факултета на тел: 011 36 36 372

 

Школарину уплатити на жиро-рачун 840-1139666-89, шифра плаћања за готовинску уплату је 189, а за вирманску 221.

У пољу позив на број обавезно унети 742311/PO 72 D

 

НАПОМИЊЕМО ДА СВИ СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈЕ МОРАЈУ ДА СЕ УПИШУ У НАВЕДЕНОМ РОКУ ЈЕР СЕ БАЗА УНИВЕРЗИТЕТА ЗАТВАРА  И НАКНАДНИ УПИС НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ.

 

Служба за НИР МФУБ

 

 

Остале вести из категорије